ارتباط با مراکز دانش بنیان و نخبگان در توسعه بازارهای داخلی و بین المللی موثر است

ارتباط با مراکز دانش بنیان و نخبگان در توسعه بازارهای داخلی و بین المللی موثر است
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: توجه جدی به واحد های تحقیق و توسعه و ارتباط با مراکز دانش بنیان و نخبگان و پژوهشگران می تواند در ارتقاء محصولات و توسعه بازار های داخلی و بین المللی تحول ایجاد کند.

ارتباط با مراکز دانش بنیان و نخبگان در توسعه بازارهای داخلی و بین المللی موثر است

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: توجه جدی به واحد های تحقیق و توسعه و ارتباط با مراکز دانش بنیان و نخبگان و پژوهشگران می تواند در ارتقاء محصولات و توسعه بازار های داخلی و بین المللی تحول ایجاد کند.
ارتباط با مراکز دانش بنیان و نخبگان در توسعه بازارهای داخلی و بین المللی موثر است

جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است

جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است
خبرگزاری شبستان: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تقویت و ترویج فعالیت های قرآنی در جامعه را از سنت های حسنه عنوان کرد و گفت: جشنواره مدهامتان ظرفیتی بزرگ در کشف نخبگان قرآنی است.

جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است

خبرگزاری شبستان: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تقویت و ترویج فعالیت های قرآنی در جامعه را از سنت های حسنه عنوان کرد و گفت: جشنواره مدهامتان ظرفیتی بزرگ در کشف نخبگان قرآنی است.
جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است

جای نخبگان دانشگاهی در شهرداری ها خالی است

جای نخبگان دانشگاهی در شهرداری ها خالی است
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در مراسم اعطای احکام وزیر کشور برای انتصاب سه شهردار با بیان اینکه اداره مطلوب شهر نیازمند نیروهای متخصص است، گفت: متاسفانه در حال حاضر جای نخبگان دانشگاهی و دانشجویان ممتاز دانشگاه های معتبر کشور در شهرداری ها خالی است.

جای نخبگان دانشگاهی در شهرداری ها خالی است

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در مراسم اعطای احکام وزیر کشور برای انتصاب سه شهردار با بیان اینکه اداره مطلوب شهر نیازمند نیروهای متخصص است، گفت: متاسفانه در حال حاضر جای نخبگان دانشگاهی و دانشجویان ممتاز دانشگاه های معتبر کشور در شهرداری ها خالی است.
جای نخبگان دانشگاهی در شهرداری ها خالی است

اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است

اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است
نخستین اجلاس بین المللی هم اندیشی «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت» هم زمان با بیست وهفتمین سالروز تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.تبدیل گفتمان وحدت به رفتار اجتماعی جهان اسلام و نقش ظرفیت های مردمی نخبگان جهان اسلام در قالب اتحادیه های تقریب نهاد در امر اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت برای چشم انداز تشکیل امت واحد اسلامی از اهداف برگزاری این اجلاس بود .
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مسئله وحدت جهان اسلام و پیمودن راه برای دستیابی به امت واحده اسلامی از مهم ترین اهداف مجمع تقریب مذاهب است که در این راستا اجرای استراتژی دیپلماسی وحدت یکی از مهم ترین ضروریات است.
آیت الله محسن اراکی با بیان اینکه امروز بزرگترین چالش جامعه اسلامی را تفرقه و پراکندگی دانست و افزود : هدف از این اجتماع، دستیابی به راهبردهای عملی و میدانی برای ایجاد انسجام بین المللی فعالان وحدت اسلامی جهان اسلام است.
وی ایجاد راهبرد بین اتحادیه ها، نهادها و مجموعه های تقریبی را از جمله انتظارات این اجلاسیه معرفی و بیان کرد: انتظار داریم در این اجلاسی …

اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است

نخستین اجلاس بین المللی هم اندیشی «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت» هم زمان با بیست وهفتمین سالروز تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.تبدیل گفتمان وحدت به رفتار اجتماعی جهان اسلام و نقش ظرفیت های مردمی نخبگان جهان اسلام در قالب اتحادیه های تقریب نهاد در امر اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت برای چشم انداز تشکیل امت واحد اسلامی از اهداف برگزاری این اجلاس بود .
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مسئله وحدت جهان اسلام و پیمودن راه برای دستیابی به امت واحده اسلامی از مهم ترین اهداف مجمع تقریب مذاهب است که در این راستا اجرای استراتژی دیپلماسی وحدت یکی از مهم ترین ضروریات است.
آیت الله محسن اراکی با بیان اینکه امروز بزرگترین چالش جامعه اسلامی را تفرقه و پراکندگی دانست و افزود : هدف از این اجتماع، دستیابی به راهبردهای عملی و میدانی برای ایجاد انسجام بین المللی فعالان وحدت اسلامی جهان اسلام است.
وی ایجاد راهبرد بین اتحادیه ها، نهادها و مجموعه های تقریبی را از جمله انتظارات این اجلاسیه معرفی و بیان کرد: انتظار داریم در این اجلاسی …
اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است

جریان تفرقه گرا در حال افول است

جریان تفرقه گرا در حال افول است
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی: اینکه­ گفتمان وحدت گرا به گفتمان غالب در جهان اسلام تبدیل شده نتیجه تلاش مجموعه ها، نهاد و شخصیت های تقریبی در جهان اسلام است.

به گزارش صباایران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله اراکی در نخستین اجلاس بین المللی هم اندیشی “نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت” با بیان اینکه امروز بزرگترین چالشی که جامعه اسلامی را تهدید می کند چالش تفرقه و پراکندگی است، تأکید کرد: ضرورت تلاش برای اتحاد و همگرایی جامعه اسلامی امروز بزرگترین مهمی است که همه دلسوزان و اندیشمندان جامعه اسلامی در پی آن هستند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب گفت: ما در این اجلاس قصد داریم راهی فراتر از آنچه در اجلاس های بین المللی وحدت و یا سایر نشست های تقریبی بوده را بپیماییم و به یک راهبرد عملی برای انسجام بین المللی میان فعالان عرصه وحدت در جهان اسلام دست یابیم.
آیت الله اراکی با اشاره به اینکه در سراسر جهان اسلام مجموعه ها و شخصیت هایی وجود دارند که این شخصیت ها و نهاد ها دغدغه وحدت دارند و برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی تلاش می کنند …

جریان تفرقه گرا در حال افول است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی: اینکه­ گفتمان وحدت گرا به گفتمان غالب در جهان اسلام تبدیل شده نتیجه تلاش مجموعه ها، نهاد و شخصیت های تقریبی در جهان اسلام است.

به گزارش صباایران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله اراکی در نخستین اجلاس بین المللی هم اندیشی “نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت” با بیان اینکه امروز بزرگترین چالشی که جامعه اسلامی را تهدید می کند چالش تفرقه و پراکندگی است، تأکید کرد: ضرورت تلاش برای اتحاد و همگرایی جامعه اسلامی امروز بزرگترین مهمی است که همه دلسوزان و اندیشمندان جامعه اسلامی در پی آن هستند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب گفت: ما در این اجلاس قصد داریم راهی فراتر از آنچه در اجلاس های بین المللی وحدت و یا سایر نشست های تقریبی بوده را بپیماییم و به یک راهبرد عملی برای انسجام بین المللی میان فعالان عرصه وحدت در جهان اسلام دست یابیم.
آیت الله اراکی با اشاره به اینکه در سراسر جهان اسلام مجموعه ها و شخصیت هایی وجود دارند که این شخصیت ها و نهاد ها دغدغه وحدت دارند و برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی تلاش می کنند …
جریان تفرقه گرا در حال افول است

امام جمعه ابرکوه: سخنرانی رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل ستودنی است

امام جمعه ابرکوه: سخنرانی رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل ستودنی است
سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته ابرکوه اظهارکرد : ترامپ بی تجربه و فاقد سلامت روانی است و در سخنان بی پایه خود در سازمان ملل تنها مورد تعریف و تمجید نتانیاهو قرار گرفت، نشان داد که الفبای مناسبات بین المللی را هم نمی داند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز فرمودند، سخنان رئیس جمهوری آمریکا ناشی از قدرت نبود بلکه ناشی از عصبانیت،درماندگی و سبک مغزی اوست،افزود: نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس جمهوری احساس شرم می کنند.
امام جمعه ابرکوه با تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع)گفت: برپایی عزاداری ها باید با سوگواری که مورد تأکید امام (ره) بود، باشد، باید سبک سنّتی آن حفظ شود آثار و برکات دنیایی و آخرتی را به دنبال دارد که ماندگاری دین آشکارترین دستاورد آن است .
حسینی افزود: برپایی مراسم عزاداری که به لطف خدا سینه به سینه و نسل اندر نسل به ما رسیده در این عصر و دوران شکوه و عظمتی یافته است که در ادوار گذشته با این شکوه نبوده است .
وی افزود: به حکم …

امام جمعه ابرکوه: سخنرانی رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل ستودنی است

سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته ابرکوه اظهارکرد : ترامپ بی تجربه و فاقد سلامت روانی است و در سخنان بی پایه خود در سازمان ملل تنها مورد تعریف و تمجید نتانیاهو قرار گرفت، نشان داد که الفبای مناسبات بین المللی را هم نمی داند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز فرمودند، سخنان رئیس جمهوری آمریکا ناشی از قدرت نبود بلکه ناشی از عصبانیت،درماندگی و سبک مغزی اوست،افزود: نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس جمهوری احساس شرم می کنند.
امام جمعه ابرکوه با تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع)گفت: برپایی عزاداری ها باید با سوگواری که مورد تأکید امام (ره) بود، باشد، باید سبک سنّتی آن حفظ شود آثار و برکات دنیایی و آخرتی را به دنبال دارد که ماندگاری دین آشکارترین دستاورد آن است .
حسینی افزود: برپایی مراسم عزاداری که به لطف خدا سینه به سینه و نسل اندر نسل به ما رسیده در این عصر و دوران شکوه و عظمتی یافته است که در ادوار گذشته با این شکوه نبوده است .
وی افزود: به حکم …
امام جمعه ابرکوه: سخنرانی رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل ستودنی است

مدیریت کاهش نرخ تورم در 50سال اخیر کم سابقه است

مدیریت کاهش نرخ تورم در 50سال اخیر کم سابقه است
سایت سیبنا: وزیر اقتصاد همواره از دانش اقتصادی وتجربه نخبگان وگنجینه ارزشمند متخصصان داخلی برای بهبود شرایط استفاده میکنیم.

مدیریت کاهش نرخ تورم در 50سال اخیر کم سابقه است

سایت سیبنا: وزیر اقتصاد همواره از دانش اقتصادی وتجربه نخبگان وگنجینه ارزشمند متخصصان داخلی برای بهبود شرایط استفاده میکنیم.
مدیریت کاهش نرخ تورم در 50سال اخیر کم سابقه است

آلرژی و تغذیه

استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است

استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است
قم – استاندار قم با اشاره به وجود کارگروه های استانی در زمینه های مختلف، خواستار استفاده از ظرفیت نخبگان قمی برای حل مشکلات شهر قم و تداوم روند رو به جلو در استان شد.

استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است

قم – استاندار قم با اشاره به وجود کارگروه های استانی در زمینه های مختلف، خواستار استفاده از ظرفیت نخبگان قمی برای حل مشکلات شهر قم و تداوم روند رو به جلو در استان شد.
استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است

۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است

۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است
رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان گفت: استعدادهای برتر لرستان چیزی نزدیک به ۱۸۰نفر در همه حوزه ها هستند.

۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است

رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان گفت: استعدادهای برتر لرستان چیزی نزدیک به ۱۸۰نفر در همه حوزه ها هستند.
۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است

فروش بک لینک

موزیک سرا

سیاست گذاری آمریکا در قبال ایران تغییرناپذیر است

سیاست گذاری آمریکا در قبال ایران تغییرناپذیر است
سیاست های آمریکایی ها در قبال ایران چیست که حتی به تعبیر خود آن ها «مذاکرات بی سابقه با ایران» نیز تغییری در آن ایجاد نشده است.
1. مهار سیاسی: قدرت، توازن سازی، بازدارندگی، توان وارد کردن ضربه اول متعارف، مشروعیت و اقتدار ایران نه برای حوزه اندیشه ای آمریکایی ها پوشیده است و نه برای نخبگان سیاسی – نظامی این کشور. آمریکایی ها به واسطه توافق هسته ای به دنبال مهار این ظرفیت ها و ابعاد قدرت سیاسی ایران بودند. سیاست مهار ایران از اوان شکل گیری انقلاب اسلامی جزو دستور کارهای آمریکایی ها برای کنترل ایران …

سیاست گذاری آمریکا در قبال ایران تغییرناپذیر است

سیاست های آمریکایی ها در قبال ایران چیست که حتی به تعبیر خود آن ها «مذاکرات بی سابقه با ایران» نیز تغییری در آن ایجاد نشده است.
1. مهار سیاسی: قدرت، توازن سازی، بازدارندگی، توان وارد کردن ضربه اول متعارف، مشروعیت و اقتدار ایران نه برای حوزه اندیشه ای آمریکایی ها پوشیده است و نه برای نخبگان سیاسی – نظامی این کشور. آمریکایی ها به واسطه توافق هسته ای به دنبال مهار این ظرفیت ها و ابعاد قدرت سیاسی ایران بودند. سیاست مهار ایران از اوان شکل گیری انقلاب اسلامی جزو دستور کارهای آمریکایی ها برای کنترل ایران …
سیاست گذاری آمریکا در قبال ایران تغییرناپذیر است

بک لینک رنک 4

دانلود موزیک