به تیمی آمدم که بهتر از تیم قبلی ام است

به تیمی آمدم که بهتر از تیم قبلی ام است
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: کسانی مالکیت باشگاه نفت را بر عهده گرفته اند که جزو نخبگان پزشکی کشور هستند.

به تیمی آمدم که بهتر از تیم قبلی ام است

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: کسانی مالکیت باشگاه نفت را بر عهده گرفته اند که جزو نخبگان پزشکی کشور هستند.
به تیمی آمدم که بهتر از تیم قبلی ام است

رییس سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان: تشکیل مجمع نخبگان از فعالین حوزه های مختلف راهگشای مسیر توسعه می باشد

رییس سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان: تشکیل مجمع نخبگان از فعالین حوزه های مختلف راهگشای مسیر توسعه می باشد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی گفت: تشکیل مجمع نخبگان متشکل از فعالین و نوابغ حوزه های مختلف از جمله روحانیت، مسئولین دستگاهها و نهادهای مختلف شهرستان می تواند راهگشای مسیر توسعه بوده و این افراد نیز علمدار و پرچمدار توسعه باشند.
به گزارش پایگاه خبری مهرصبا ، بهبودی با بیان اینکه با بودجه دولت نمی توان به تمامی اهداف توسعه دست یافت افزود: انتظار ما از دولت باید کمک، حمایت و سیاستگذاری باشد اما در این میان مشارکت مردم بعنوان دردمندان توسعه می تواند موثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه مجمع نخبگان می تواند حلقه اتصال بین دولت و مردم باشد افزود: شهرستان میانه دارای ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف شامل نیروی انسانی کارآمد و نخبه، آب، خاک، جاذبه های طبیعی، گردشگری، مردم مشارکت جو و در تعامل با دولت می باشد که این عوامل از مهمترین ابزارها و عوامل توسعه به شمار می رود.
بهبودی ارائه طرح ها و پیشنهادات مختلف در راه توسعه و رونق اقتصادی، شناسایی سرمایه گذاران میانه ای در منطقه، کشور و خارج از کشور برای دعوت به سرمایه گذای ر در شهرستان و جلب مشارکت مردم را از مهمترین …

رییس سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان: تشکیل مجمع نخبگان از فعالین حوزه های مختلف راهگشای مسیر توسعه می باشد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی گفت: تشکیل مجمع نخبگان متشکل از فعالین و نوابغ حوزه های مختلف از جمله روحانیت، مسئولین دستگاهها و نهادهای مختلف شهرستان می تواند راهگشای مسیر توسعه بوده و این افراد نیز علمدار و پرچمدار توسعه باشند.
به گزارش پایگاه خبری مهرصبا ، بهبودی با بیان اینکه با بودجه دولت نمی توان به تمامی اهداف توسعه دست یافت افزود: انتظار ما از دولت باید کمک، حمایت و سیاستگذاری باشد اما در این میان مشارکت مردم بعنوان دردمندان توسعه می تواند موثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه مجمع نخبگان می تواند حلقه اتصال بین دولت و مردم باشد افزود: شهرستان میانه دارای ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف شامل نیروی انسانی کارآمد و نخبه، آب، خاک، جاذبه های طبیعی، گردشگری، مردم مشارکت جو و در تعامل با دولت می باشد که این عوامل از مهمترین ابزارها و عوامل توسعه به شمار می رود.
بهبودی ارائه طرح ها و پیشنهادات مختلف در راه توسعه و رونق اقتصادی، شناسایی سرمایه گذاران میانه ای در منطقه، کشور و خارج از کشور برای دعوت به سرمایه گذای ر در شهرستان و جلب مشارکت مردم را از مهمترین …
رییس سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان: تشکیل مجمع نخبگان از فعالین حوزه های مختلف راهگشای مسیر توسعه می باشد

حمایت از نخبگان باید تقویت شود

حمایت از نخبگان باید تقویت شود
خبرگزاری شبستان: معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: حمایت دولت از بنیاد نخبگان ضعیف بوده و باید توجهات به نخبگان بیشتر و حمایت ها افزایش یابد.

حمایت از نخبگان باید تقویت شود

خبرگزاری شبستان: معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: حمایت دولت از بنیاد نخبگان ضعیف بوده و باید توجهات به نخبگان بیشتر و حمایت ها افزایش یابد.
حمایت از نخبگان باید تقویت شود

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد
فرمانده سپاه کوثر گفت: ظرفیت های بخش خصوصی و دولت برای توسعه پژوهش و فناوری استفاده شود.

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

فرمانده سپاه کوثر گفت: ظرفیت های بخش خصوصی و دولت برای توسعه پژوهش و فناوری استفاده شود.
خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی

ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی
کامل یعقوبی گفت: نخبگان اقتصادی نقش موثری را در کارآفرینی اقتصادی دارند لذا باید الزامات لازم جهت حفظ و حراست نخبگان اقتصادی شکل بگیرد.

ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی

کامل یعقوبی گفت: نخبگان اقتصادی نقش موثری را در کارآفرینی اقتصادی دارند لذا باید الزامات لازم جهت حفظ و حراست نخبگان اقتصادی شکل بگیرد.
ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی

آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران

آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران
مازندران آنلاین – مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران خبر داد.
به گزارش ایسنا مازندران، ابوعلی مهدی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برگزاری جشنواره های امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه و انتخاب از کارگران خلاق و مبتکر در سطح استان، به دنبال رشد و شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر نیروی انسانی و بروز استعدادها و خلاقیت آنان در محیط کار و تولید هستیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد شاهد صرفه جویی ارزی و ریالی بوده ایم و این مهم با توسعه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاری را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل کشور ﻓﺮاﻫﻢ کرده است.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: اکنون ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در ﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻴﺴﺖ و نهمین ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
مهدی زاده با اشاره به آغاز ثبت نام در این جشنواره افزود: ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه مازندران …

آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران

مازندران آنلاین – مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران خبر داد.
به گزارش ایسنا مازندران، ابوعلی مهدی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برگزاری جشنواره های امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه و انتخاب از کارگران خلاق و مبتکر در سطح استان، به دنبال رشد و شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر نیروی انسانی و بروز استعدادها و خلاقیت آنان در محیط کار و تولید هستیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد شاهد صرفه جویی ارزی و ریالی بوده ایم و این مهم با توسعه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاری را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل کشور ﻓﺮاﻫﻢ کرده است.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: اکنون ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در ﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻴﺴﺖ و نهمین ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
مهدی زاده با اشاره به آغاز ثبت نام در این جشنواره افزود: ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه مازندران …
آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران

بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم

بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم
رئیس دانشگاه تبریز گفت: بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم.

بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم

رئیس دانشگاه تبریز گفت: بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم.
بانک اطلاعاتی خوبی از نخبگان حوزه و دانشگاه نداریم

تشکیل گروه های تخصصی، ره آورد نشست مدیرعامل با تعدادی از دانشجویان بانک ملی ایران به مناسبت روز دانشجو

تشکیل گروه های تخصصی، ره آورد نشست مدیرعامل با تعدادی از دانشجویان بانک ملی ایران به مناسبت روز دانشجو
مدیرعامل بانک ملی ایران با حضور در جمع تعدادی از نخبگان و دانشجویان که به نمایندگی از بین 8000 دانشجوی بانک در این نشست حضور داشتند، از نقش دانشجویان در نظام بانکی تقدیر کرد.

تشکیل گروه های تخصصی، ره آورد نشست مدیرعامل با تعدادی از دانشجویان بانک ملی ایران به مناسبت روز دانشجو

مدیرعامل بانک ملی ایران با حضور در جمع تعدادی از نخبگان و دانشجویان که به نمایندگی از بین 8000 دانشجوی بانک در این نشست حضور داشتند، از نقش دانشجویان در نظام بانکی تقدیر کرد.
تشکیل گروه های تخصصی، ره آورد نشست مدیرعامل با تعدادی از دانشجویان بانک ملی ایران به مناسبت روز دانشجو

دفاع رهبر معظم انقلاب از جامعه نخبگان کشور

دفاع رهبر معظم انقلاب از جامعه نخبگان کشور
صفحه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو پستی را به اشتراک گذاشت.

دفاع رهبر معظم انقلاب از جامعه نخبگان کشور

صفحه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو پستی را به اشتراک گذاشت.
دفاع رهبر معظم انقلاب از جامعه نخبگان کشور

توسعه استان لرستان استفاده از اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد

توسعه استان لرستان استفاده از اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد
رئیس بنیاد نخبگان لرستان گفت: دانش بنیان، اقتصاد چابکی است که مبتنی بر نیروی انسانی می باشد و باید از این ظرفیت برای دانش بنیان کردن اقتصاد لرستان و پویایی آن قدم برداریم.

توسعه استان لرستان استفاده از اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد

رئیس بنیاد نخبگان لرستان گفت: دانش بنیان، اقتصاد چابکی است که مبتنی بر نیروی انسانی می باشد و باید از این ظرفیت برای دانش بنیان کردن اقتصاد لرستان و پویایی آن قدم برداریم.
توسعه استان لرستان استفاده از اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد