رونمایی از نرم افزار جامع گردشگری «مشهد اَپ و مَپ»

رونمایی از نرم افزار جامع گردشگری «مشهد اَپ و مَپ»

در حاشیه جشنواره ایده پروری گردشگری مشهد، روی داد:
رونمایی از نرم افزار جامع گردشگری «مشهد اَپ و مَپ»
روز گذشته، جشنواره ایده پروری گردشگری مشهد با شرکت جوانان خلاق مشهدی در قالب 27 گروه ایده پرداز در فرهنگسرای کودک و آینده در بوستان کوهسنگی مشهد برگزار شد.
در اختتامیه این مراسم که با حضور مسئولین استانی و نخبگان دانشگاهی مشهد برگزار گردید، نقشه گویای گردشگری مشهد با عنوان «مشهد اپ و مپ» محصول موسسه فرهنگی هنری آرمان شهر بهشت از موسسات فناور فرهنگی مستقر در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک …

بازی آزاد

اندروید