رونمایی از دستاوردهای هسته ای در حوزه سوخت و لیزر

رونمایی از دستاوردهای هسته ای در حوزه سوخت و لیزر
به گزارش ایرنا، کمالوندی در گفت وگو با صدا و سیما در این باره افزود: در این مراسم همچنین کار جدیدی در یکی از مراکز هسته ای کشورمان آغاز خواهد شد.او ادامه داد: در این مراسم که با حضور مسئولان عالی رتبه، شخصیت ها و نخبگان برگزار می شود گزارشی از […]

رونمایی از دستاوردهای هسته ای در حوزه سوخت و لیزر

به گزارش ایرنا، کمالوندی در گفت وگو با صدا و سیما در این باره افزود: در این مراسم همچنین کار جدیدی در یکی از مراکز هسته ای کشورمان آغاز خواهد شد.او ادامه داد: در این مراسم که با حضور مسئولان عالی رتبه، شخصیت ها و نخبگان برگزار می شود گزارشی از […]
رونمایی از دستاوردهای هسته ای در حوزه سوخت و لیزر