استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است

استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است
قم – استاندار قم با اشاره به وجود کارگروه های استانی در زمینه های مختلف، خواستار استفاده از ظرفیت نخبگان قمی برای حل مشکلات شهر قم و تداوم روند رو به جلو در استان شد.

استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است

قم – استاندار قم با اشاره به وجود کارگروه های استانی در زمینه های مختلف، خواستار استفاده از ظرفیت نخبگان قمی برای حل مشکلات شهر قم و تداوم روند رو به جلو در استان شد.
استفاده از ظرفیت نخبگان قمی در کارگروه های تخصصی استانی ضروری است

استفاده از ایده نخبگان توسط سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال ضروری است

استفاده از ایده نخبگان توسط سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال ضروری است
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر ورمقانی روز پنجشنبه در دومین جلسه شورای سقز با محوریت اقتصاد مقاومتی افزود: حمایت از تولید و ارتقای تولید داخلی، توجه به اصل 44، ایجاد تعاونی ها و تقویت آنها، کشت محصولات با صرفه اقتصادی و توجه به اقتصاد کشاورزی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان کرد: مسئولان شهرستان سقز باید در راستای مردمی سازی اقتصاد، حمایت از سرمایه گذاران و تبدیل کردن بحث اقتصاد مقاومتی به یک باور عمومی تلاش کنند.
او در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه هر چه نشاط اجتماعی بیشتر شود، آسی …

استفاده از ایده نخبگان توسط سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال ضروری است

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر ورمقانی روز پنجشنبه در دومین جلسه شورای سقز با محوریت اقتصاد مقاومتی افزود: حمایت از تولید و ارتقای تولید داخلی، توجه به اصل 44، ایجاد تعاونی ها و تقویت آنها، کشت محصولات با صرفه اقتصادی و توجه به اقتصاد کشاورزی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان کرد: مسئولان شهرستان سقز باید در راستای مردمی سازی اقتصاد، حمایت از سرمایه گذاران و تبدیل کردن بحث اقتصاد مقاومتی به یک باور عمومی تلاش کنند.
او در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه هر چه نشاط اجتماعی بیشتر شود، آسی …
استفاده از ایده نخبگان توسط سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال ضروری است

دانلود موزیک