از سوی زرهانی رئیس دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی لارستان منصوب شد

از سوی زرهانی رئیس دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی لارستان منصوب شد
از سوی زرهانی
رئیس دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی لارستان منصوب شد

دکتر مهدی مهدیزاده رئیس واحد لارستان در جلسه معارفه غلامعباس واحدپور به عنوان رئیس دانشکده سما لارستان که با حضور هیات رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی لارستان و پرسنل دانشکده سما برگزار شد با تشکر از تلاش ها و مدیریت اثربخش دکتر سیداحمد زرهانی رئیس سازمان سما و دکتر محمدرضا قائدی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان فارس، گفت: «امروز ماموریت دانشکده های سما و دانشگاه آزاد اسلامی همسو و در راستای آموزش و پرورش نسل جوان کشور و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.»

وی با بیان اینکه حرکت به سمت فعالیت های دانش بنیان، ایجاد اتاق فکر، استفاده از نخبگان، توجه به مراکز رشد در دستور کاراین واحد قرار گرفته است، تصریح کرد:
«امروز برای برون رفت از این شرایط فقط با اتکا به مدیریت هزینه و ایجاد ارتباط علوم با صنعت می توان از امکانات موجود استفاده کرد و منجر به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان شد.»

مهدیزاده با توجه به کار ها و فعالیت مثبت صورت گرفته در دانشکده سما …

از سوی زرهانی رئیس دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی لارستان منصوب شد

از سوی زرهانی
رئیس دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی لارستان منصوب شد

دکتر مهدی مهدیزاده رئیس واحد لارستان در جلسه معارفه غلامعباس واحدپور به عنوان رئیس دانشکده سما لارستان که با حضور هیات رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی لارستان و پرسنل دانشکده سما برگزار شد با تشکر از تلاش ها و مدیریت اثربخش دکتر سیداحمد زرهانی رئیس سازمان سما و دکتر محمدرضا قائدی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان فارس، گفت: «امروز ماموریت دانشکده های سما و دانشگاه آزاد اسلامی همسو و در راستای آموزش و پرورش نسل جوان کشور و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.»

وی با بیان اینکه حرکت به سمت فعالیت های دانش بنیان، ایجاد اتاق فکر، استفاده از نخبگان، توجه به مراکز رشد در دستور کاراین واحد قرار گرفته است، تصریح کرد:
«امروز برای برون رفت از این شرایط فقط با اتکا به مدیریت هزینه و ایجاد ارتباط علوم با صنعت می توان از امکانات موجود استفاده کرد و منجر به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان شد.»

مهدیزاده با توجه به کار ها و فعالیت مثبت صورت گرفته در دانشکده سما …
از سوی زرهانی رئیس دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی لارستان منصوب شد

از خیرین ورزشی تجلیل شد

از خیرین ورزشی تجلیل شد
به گزارش شبستر نیوز در مراسم تجلیل از نخبگان ورزشی که در سالن آفی تئاتر دانشگاه آزاداسلامی شبستر برگزارگردید از خیرین ورزشی نیز در این مراسمبا اهداء لوح سپاس وتندیس تجلیل شد. گزارش تصویری از صدر۰۹۱۴۳۷۲۴۹۲۸ …

از خیرین ورزشی تجلیل شد

به گزارش شبستر نیوز در مراسم تجلیل از نخبگان ورزشی که در سالن آفی تئاتر دانشگاه آزاداسلامی شبستر برگزارگردید از خیرین ورزشی نیز در این مراسمبا اهداء لوح سپاس وتندیس تجلیل شد. گزارش تصویری از صدر۰۹۱۴۳۷۲۴۹۲۸ …
از خیرین ورزشی تجلیل شد

سپهر نیوز

شرایط پشتیبانی از برگزیدگان هنری اعلام شد

شرایط پشتیبانی از برگزیدگان هنری اعلام شد

سایت پیام نورنا : معاون برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم شناسایی نخبگان و مستعدان برتر عرصه های هنری از تصویب آیین نامه شناسایی و پشتیبانی برگزیدگان هنری در هیات امنای بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

سپهر نیوز

دانلود موزیک