گفتگوهای تمدنی «از قلعه هرات تا ارگ تبریز» در همایش بین المللی خاتم الشعرا در تربت جام

گفتگوهای تمدنی «از قلعه هرات تا ارگ تبریز» در همایش بین المللی خاتم الشعرا در تربت جام
تربت جام ـ خبرنگار اطلاعات: همزمان با برگزاری همایش بین المللی خاتم الشعرا در تربت جام، دومین نشست از سلسله گفتگوهای تمدنی «از قلعه هرات تا ارگ تبریز» دراین شهر برگزار شد.
در این نشست که با عنوان «عرفان و تصوف» به همت مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه و با حضور استادان و نخبگان علمی کشور برگزار شد، دکتر مرتضی پاک دامن معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش های بین الملل وزارت امور خارجه گفت: یکی از ستاره های درخشان عرفان عبدالرحمان جامی است که از خطوط اتصالات تمدن در جغرافیای شرق و غرب ایرا …

گفتگوهای تمدنی «از قلعه هرات تا ارگ تبریز» در همایش بین المللی خاتم الشعرا در تربت جام

تربت جام ـ خبرنگار اطلاعات: همزمان با برگزاری همایش بین المللی خاتم الشعرا در تربت جام، دومین نشست از سلسله گفتگوهای تمدنی «از قلعه هرات تا ارگ تبریز» دراین شهر برگزار شد.
در این نشست که با عنوان «عرفان و تصوف» به همت مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه و با حضور استادان و نخبگان علمی کشور برگزار شد، دکتر مرتضی پاک دامن معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش های بین الملل وزارت امور خارجه گفت: یکی از ستاره های درخشان عرفان عبدالرحمان جامی است که از خطوط اتصالات تمدن در جغرافیای شرق و غرب ایرا …
گفتگوهای تمدنی «از قلعه هرات تا ارگ تبریز» در همایش بین المللی خاتم الشعرا در تربت جام

دانلود آهنگ جدید