تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر قم

تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر قم
قم- ایرنا – جمعی از نخبگان شاهد و ایثارگر قم روز شنبه طی آیینی در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم تجلیل شدند.

تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر قم

قم- ایرنا – جمعی از نخبگان شاهد و ایثارگر قم روز شنبه طی آیینی در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم تجلیل شدند.
تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر قم

بک لینک رنک 6

خرم خبر