جشنواره امتنان در استان اردبیل برگزار می شود

جشنواره امتنان در استان اردبیل برگزار می شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید استان اردبیل برگزار می شود که ثبت نام این جشنواره از ۲۵ آذرماه آغاز می شود.

جشنواره امتنان در استان اردبیل برگزار می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید استان اردبیل برگزار می شود که ثبت نام این جشنواره از ۲۵ آذرماه آغاز می شود.
جشنواره امتنان در استان اردبیل برگزار می شود

نخبگان علمی٬ فرهنگی و هنری اردبیل حمایت می شوند

نخبگان علمی٬ فرهنگی و هنری اردبیل حمایت می شوند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: یکی از اولویت های اساسی استان اردبیل حمایت از نخبگان علمی٬ فرهنگی و هنری است که در این زمینه درصدد هستیم با فراهم کردن زیرساخت های لازم را فراهم کنیم.

نخبگان علمی٬ فرهنگی و هنری اردبیل حمایت می شوند

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: یکی از اولویت های اساسی استان اردبیل حمایت از نخبگان علمی٬ فرهنگی و هنری است که در این زمینه درصدد هستیم با فراهم کردن زیرساخت های لازم را فراهم کنیم.
نخبگان علمی٬ فرهنگی و هنری اردبیل حمایت می شوند

موسیقی