هفت جایزه بین المللی و ۱۰ جایزه ملی حاصل تلاش فیلمسازان اردبیلی

هفت جایزه بین المللی و ۱۰ جایزه ملی حاصل تلاش فیلمسازان اردبیلی
فیلمسازان جوان استان اردبیل با حضوری موفق در جشنواره های فیلم موفق به کسب هفت جایزه بین المللی و ۱۰ جایزه ملی در سال جاری شده اند.

میر دولت موسوی مدیر انجمن سینمای جوان اردبیل  گفت : امسال فیلمسازان جوان استان در ۳۹ جشنواره ملی و ۱۴ جشنواره بین المللی فیلم شرکت کرده اند .
وی با بیان اینکه تمامی افتخارات کسب شده انجمن سینمای جوانان ایران- استان اردبیل، با تلاش مضاعف عکاسان و فیلمسازان رابطه تنگاتنگی دارد ، ادامه داد : در جهان، هرکشوری نخبگان هنری بیشتری دارد ، در ارائه پیام فرهنگی خود پیشگام است و …

هفت جایزه بین المللی و ۱۰ جایزه ملی حاصل تلاش فیلمسازان اردبیلی

فیلمسازان جوان استان اردبیل با حضوری موفق در جشنواره های فیلم موفق به کسب هفت جایزه بین المللی و ۱۰ جایزه ملی در سال جاری شده اند.

میر دولت موسوی مدیر انجمن سینمای جوان اردبیل  گفت : امسال فیلمسازان جوان استان در ۳۹ جشنواره ملی و ۱۴ جشنواره بین المللی فیلم شرکت کرده اند .
وی با بیان اینکه تمامی افتخارات کسب شده انجمن سینمای جوانان ایران- استان اردبیل، با تلاش مضاعف عکاسان و فیلمسازان رابطه تنگاتنگی دارد ، ادامه داد : در جهان، هرکشوری نخبگان هنری بیشتری دارد ، در ارائه پیام فرهنگی خود پیشگام است و …
هفت جایزه بین المللی و ۱۰ جایزه ملی حاصل تلاش فیلمسازان اردبیلی

نفت آموزش پرورش دولتی