ارتقای باورهای دینی کلیدی ترین عامل در صیانت ازخانواده بزرگ پلیس است

ارتقای باورهای دینی کلیدی ترین عامل در صیانت ازخانواده بزرگ پلیس است
فرمانده انتظامی استان گفت: ارتقای باورهای دینی و بصیرت افزایی کارکنان کلیدی ترین عامل در صیانت ازخانواده بزرگ پلیس است.
بهسردار ” عباسعلی محمدیان ” دراین باره گفت: کارکنان پلیس به دلیل نوع مأموریت هایی که در جامعه به عهده دارند به صورت مستمر با آسیب های اجتماعی و پلشتی های جامعه در تماس اند. وی افزود: همین مسأله ضرورت تقویت باورهای دینی و روحیه مذهبی را در کارکنان سازمانی که نماد بارز فرهنگ و الگوی پلیس اسلامی است دوچندان می کند. این مقام مسئول تأکید کرد: برای دستیابی به این هدف مهم باید هم روی کارکنان و هم روی خانواده های آنها کار کرد. سردار محمدیان بیان کرد: همکاری و هم افزایی فرماندهی و عقیدتی سیاسی در اجرای برنامه های دینی و مذهبی و استفاده از ایده های نو و بهره گیری از اساتید و نخبگان امر از جمله مهمترین زیرساخت های تحقق این موضوع است. وی ادامه داد: امروز دشمن با استفاده از روش های نرم و تکنولوژی های مدرن قصد دارد پایه های دینی جامعه را به ویژه در نسل جوان سست کند و برای رسیدن به منظور شوم خود نهاد مقدس خانواده را مورد هدف قرار داده است. سردار محمدیان ابراز کرد: برگزاری …

ارتقای باورهای دینی کلیدی ترین عامل در صیانت ازخانواده بزرگ پلیس است

فرمانده انتظامی استان گفت: ارتقای باورهای دینی و بصیرت افزایی کارکنان کلیدی ترین عامل در صیانت ازخانواده بزرگ پلیس است.
بهسردار ” عباسعلی محمدیان ” دراین باره گفت: کارکنان پلیس به دلیل نوع مأموریت هایی که در جامعه به عهده دارند به صورت مستمر با آسیب های اجتماعی و پلشتی های جامعه در تماس اند. وی افزود: همین مسأله ضرورت تقویت باورهای دینی و روحیه مذهبی را در کارکنان سازمانی که نماد بارز فرهنگ و الگوی پلیس اسلامی است دوچندان می کند. این مقام مسئول تأکید کرد: برای دستیابی به این هدف مهم باید هم روی کارکنان و هم روی خانواده های آنها کار کرد. سردار محمدیان بیان کرد: همکاری و هم افزایی فرماندهی و عقیدتی سیاسی در اجرای برنامه های دینی و مذهبی و استفاده از ایده های نو و بهره گیری از اساتید و نخبگان امر از جمله مهمترین زیرساخت های تحقق این موضوع است. وی ادامه داد: امروز دشمن با استفاده از روش های نرم و تکنولوژی های مدرن قصد دارد پایه های دینی جامعه را به ویژه در نسل جوان سست کند و برای رسیدن به منظور شوم خود نهاد مقدس خانواده را مورد هدف قرار داده است. سردار محمدیان ابراز کرد: برگزاری …
ارتقای باورهای دینی کلیدی ترین عامل در صیانت ازخانواده بزرگ پلیس است

ارتقای سطح امنیت فرهنگی و اخلاق، دستاورد دولت یازدهم است

ارتقای سطح امنیت فرهنگی و اخلاق، دستاورد دولت یازدهم است
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، جلسه ی آموزشی بخشداران استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید محسن صادقی در این جلسه گفت: تلاش دولت یازدهم در عرصه فرهنگی کشور موجب ارتقای سطح امنیت فرهنگی و اخلاق در این حوزه و تقویت رویکرد تولی گری و کاهش تصدی گری های دولت در بخش فرهنگی شده است .
وی افزود: در این دولت اصحاب قلم و نخبگان با دولت آشتی کردند و نهادهای صنفی، مدنی و فرهنگی نیز تقویت شده و به حوزه میراث فرهنگی هم توجه ویژه ای شد .
معاون …

ارتقای سطح امنیت فرهنگی و اخلاق، دستاورد دولت یازدهم است

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، جلسه ی آموزشی بخشداران استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید محسن صادقی در این جلسه گفت: تلاش دولت یازدهم در عرصه فرهنگی کشور موجب ارتقای سطح امنیت فرهنگی و اخلاق در این حوزه و تقویت رویکرد تولی گری و کاهش تصدی گری های دولت در بخش فرهنگی شده است .
وی افزود: در این دولت اصحاب قلم و نخبگان با دولت آشتی کردند و نهادهای صنفی، مدنی و فرهنگی نیز تقویت شده و به حوزه میراث فرهنگی هم توجه ویژه ای شد .
معاون …
ارتقای سطح امنیت فرهنگی و اخلاق، دستاورد دولت یازدهم است

خبر دانشجویی