عارف:رد صلاحیت های اصلاح طلبان قابل پیش بینی بود/ لیستی با حضور نخبگان ارائه می کنیم/باید باشیم و بیاییم تا نشان دهیم اصلاحات زنده است

عارف:رد صلاحیت های اصلاح طلبان قابل پیش بینی بود/ لیستی با حضور نخبگان ارائه می کنیم/باید باشیم و بیاییم تا نشان دهیم اصلاحات زنده است

رییس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بعضی از این مشکلات به وجود آمده و رد صلاحیت ها قابل پیش بینی بود.

اتومبیل

تکست آهنگ