ارائه گزارش رد صلاحیت ها به رهبری

ارائه گزارش رد صلاحیت ها به رهبری

وی در ادامه خاطرنشان کرد: 12 هزار نفری که در انتخابات ثبت نام کرده اند از نخبگان کشور محسوب می شوند و باید در فضای سیاسی کشور اثبات کنند که حقوق شان در چارچوب قانون محقق شده است. رهبری هم بر قانون مداری تاکید دارند. ما تلاش مان را در وزارت کشور ادامه داده و رایزنی و مذاکرات خود را پیش می بریم. رییس جمهور هم اظهار کردند پیگیری های لازم را انجام می دهند.

free download movie

آپدیت نود 32 جدید