ارائه روش جدید ورود به دانشگاه تا ۴ سال آینده

ارائه روش جدید ورود به دانشگاه تا ۴ سال آینده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کارشناسان و مسؤولان سازمان سنجش تلاش می کنند تا به روش و الگویی مناسب برسند و رئیس سازمان سنجش نیز قول داده است که در ۳ تا ۴ سال آینده الگوی مناسب تری را رونمایی کند.
منصور غلامی در مراسم قدردانی از برگزیدگان بیست و دومین المپیاد علمی- دانشجویی افزود: بنده قول داده ام که مدل های جدیدی برای پذیرش در دانشگاه ها وجود دارد، ارائه کنید و امیدوارم بتوانیم این روش جدید را به صورت کامل و علمی ارائه کنیم.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص حذف کنکور گفت: موضوع کنکور یکی از مباحثی است که همواره مطرح می شود، گاهی با شناخت و گاهی بدون شناخت درباره آن اظهار نظر می کنند و گاهی همه سازمان سنجش را زیر سؤال می برند.
غلامی افزود: کارشناسان و مسؤولان سازمان سنجش تلاش می کنند تا به روش و الگویی مناسب برسند و رئیس سازمان سنجش نیز قول داده است که در ۳ تا ۴ سال آینده الگوی مناسب تری را رونمایی کند. وی گفت: در موضوع ارزیابی و سنجش علمی نخبگان در همه سطوح نیاز به روش های دقیق و علمی داشته و داریم. در این مراسم از ۷۷ برگزیده بیست و دومین المپیاد علمی- دانشجویی …

ارائه روش جدید ورود به دانشگاه تا ۴ سال آینده

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کارشناسان و مسؤولان سازمان سنجش تلاش می کنند تا به روش و الگویی مناسب برسند و رئیس سازمان سنجش نیز قول داده است که در ۳ تا ۴ سال آینده الگوی مناسب تری را رونمایی کند.
منصور غلامی در مراسم قدردانی از برگزیدگان بیست و دومین المپیاد علمی- دانشجویی افزود: بنده قول داده ام که مدل های جدیدی برای پذیرش در دانشگاه ها وجود دارد، ارائه کنید و امیدوارم بتوانیم این روش جدید را به صورت کامل و علمی ارائه کنیم.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص حذف کنکور گفت: موضوع کنکور یکی از مباحثی است که همواره مطرح می شود، گاهی با شناخت و گاهی بدون شناخت درباره آن اظهار نظر می کنند و گاهی همه سازمان سنجش را زیر سؤال می برند.
غلامی افزود: کارشناسان و مسؤولان سازمان سنجش تلاش می کنند تا به روش و الگویی مناسب برسند و رئیس سازمان سنجش نیز قول داده است که در ۳ تا ۴ سال آینده الگوی مناسب تری را رونمایی کند. وی گفت: در موضوع ارزیابی و سنجش علمی نخبگان در همه سطوح نیاز به روش های دقیق و علمی داشته و داریم. در این مراسم از ۷۷ برگزیده بیست و دومین المپیاد علمی- دانشجویی …
ارائه روش جدید ورود به دانشگاه تا ۴ سال آینده

ارائه گزارش رد صلاحیت ها به رهبری

ارائه گزارش رد صلاحیت ها به رهبری

وی در ادامه خاطرنشان کرد: 12 هزار نفری که در انتخابات ثبت نام کرده اند از نخبگان کشور محسوب می شوند و باید در فضای سیاسی کشور اثبات کنند که حقوق شان در چارچوب قانون محقق شده است. رهبری هم بر قانون مداری تاکید دارند. ما تلاش مان را در وزارت کشور ادامه داده و رایزنی و مذاکرات خود را پیش می بریم. رییس جمهور هم اظهار کردند پیگیری های لازم را انجام می دهند.

free download movie

آپدیت نود 32 جدید