انتقاد مجدد امام جمعه طبس به انتصابات اخیراستان/بایدمراقب خانه تکانی در شهرستان ها از نیروهای ارزشی باشیم+مشروح خبر

انتقاد مجدد امام جمعه طبس به انتصابات اخیراستان/بایدمراقب خانه تکانی در شهرستان ها از نیروهای ارزشی باشیم+مشروح خبر
هودر:امام جمعه طبس با بیان این که برخی مدیران بلندپایه کشور حالتی استبدادی به خود گرفته اند گفت: متاسفانه دیده می شود گاهی مسئولان و مدیران بدون این که نظر نخبگان و دلسوزان جامعه را در نظر بگیرند جابه جا می شوند که در هفته اخیر در استان ما نیز این مورد رخ داد.
به گزارش خبر هودر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی طبس حجت الاسلام سیدابراهیم مهاجریان مقدم در خطبه های نماز عید فطر در طبس گفت: آمریکا دشمن اسلام، مسلمین و به ویژه جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: دشمنی آمریکا را نباید از یاد ببریم و شعار های …

انتقاد مجدد امام جمعه طبس به انتصابات اخیراستان/بایدمراقب خانه تکانی در شهرستان ها از نیروهای ارزشی باشیم+مشروح خبر

هودر:امام جمعه طبس با بیان این که برخی مدیران بلندپایه کشور حالتی استبدادی به خود گرفته اند گفت: متاسفانه دیده می شود گاهی مسئولان و مدیران بدون این که نظر نخبگان و دلسوزان جامعه را در نظر بگیرند جابه جا می شوند که در هفته اخیر در استان ما نیز این مورد رخ داد.
به گزارش خبر هودر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی طبس حجت الاسلام سیدابراهیم مهاجریان مقدم در خطبه های نماز عید فطر در طبس گفت: آمریکا دشمن اسلام، مسلمین و به ویژه جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: دشمنی آمریکا را نباید از یاد ببریم و شعار های …
انتقاد مجدد امام جمعه طبس به انتصابات اخیراستان/بایدمراقب خانه تکانی در شهرستان ها از نیروهای ارزشی باشیم+مشروح خبر

سایت خبری زندگی