ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران نقش تاثیرگذاری دارد

ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران نقش تاثیرگذاری دارد

قائمشهر-عضوشورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار کرد:برنامه های تربیت بدنی امکان و شرایطی دارد که شخصیت و ماهیت افراد را بروز می دهد و آشکار می شود.

اس ام اس جدید

پسورد نود