اخلاق حرفه ای در جامعه پزشکی مغفول واقع شده است

اخلاق حرفه ای در جامعه پزشکی مغفول واقع شده است

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: اخلاق حرفه ای مهمترین بحث در دوره های دانش افزایی اساتید و نخبگان در جامعه پزشکی است که مغفول واقع شده است.

دانلود سریال و آهنگ

پامنا موبایل لپ تاپ