وجود اختلاف در دیدگاه به پویایی علمی و رشد همه جانبه کشور می انجامد

وجود اختلاف در دیدگاه به پویایی علمی و رشد همه جانبه کشور می انجامد
حجت الاسلام حشمت رستمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از مهم ترین عوامل پویایی هر جامعه وحدت و همگرایی میان آحاد مردم، مسئولان و به ویژه نخبگان است، بطور قطع در هر جامعه ای سلیقه های مختلف فکری وجود دارد و سبک و شیوه […]

وجود اختلاف در دیدگاه به پویایی علمی و رشد همه جانبه کشور می انجامد

حجت الاسلام حشمت رستمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از مهم ترین عوامل پویایی هر جامعه وحدت و همگرایی میان آحاد مردم، مسئولان و به ویژه نخبگان است، بطور قطع در هر جامعه ای سلیقه های مختلف فکری وجود دارد و سبک و شیوه […]
وجود اختلاف در دیدگاه به پویایی علمی و رشد همه جانبه کشور می انجامد

خبر جدید