اختتامیه اولین دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

اختتامیه اولین دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
خلیج فارس: اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر؛ احمد جامه خورشید گفت: اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در دو بخش محیط زیست و انرژی و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و همچنین تبادل تجربیات میان متخصصین و پژوهشگران این حوزه برگزار شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس با اشاره به تعداد مقالات دریافت شده در دبیرخانه کنفرانس گفت: کل مقالات دریافت شده ۱۰۷ …

اختتامیه اولین دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

خلیج فارس: اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر؛ احمد جامه خورشید گفت: اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در دو بخش محیط زیست و انرژی و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و همچنین تبادل تجربیات میان متخصصین و پژوهشگران این حوزه برگزار شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس با اشاره به تعداد مقالات دریافت شده در دبیرخانه کنفرانس گفت: کل مقالات دریافت شده ۱۰۷ …
اختتامیه اولین دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

آپدیت نود 32 ورژن 6

پرس نیوز