سید مسعود سیادتی: قانون ایجاد و توسعه احزاب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد

سید مسعود سیادتی: قانون ایجاد و توسعه احزاب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد
یکی از سخنرانان همایش نخبگان و علما و ایثارگران با حضور رئیس جمهور در سمنان سیدمسعود سیادتی جانباز جنگ تحمیلی و استاد دانشگاه بود که به علت کمبود وقت موفق به سخنرانی نشد اما متن صحبت های وی در اختیار ما قرار گرفت

سید مسعود سیادتی: قانون ایجاد و توسعه احزاب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد

یکی از سخنرانان همایش نخبگان و علما و ایثارگران با حضور رئیس جمهور در سمنان سیدمسعود سیادتی جانباز جنگ تحمیلی و استاد دانشگاه بود که به علت کمبود وقت موفق به سخنرانی نشد اما متن صحبت های وی در اختیار ما قرار گرفت
سید مسعود سیادتی: قانون ایجاد و توسعه احزاب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد

آپدیت نود 32 ورژن 6

تلگرام