لزوم به کارگیری توانمندی های نخبگان درعرصه های اجرایی

لزوم به کارگیری توانمندی های نخبگان درعرصه های اجرایی

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل گفت: بهتر است توانمندی های نخبگان در عرصه اجرایی و عملیاتی به کارگیری شود تا بستر تحول فراگیر در کیفی سازی کارهای عمرانی، اجرایی و مطالعاتی به انجام برسد.

اتوبیوگرافی

آپدیت نود 32