اتمام دومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی

اتمام دومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی
خبرگزاری شبستان: آیین پایانی دومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی ۲۹ مرداد با حضور دکتر علی لاریجانی برگزار می شود.

اتمام دومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی

خبرگزاری شبستان: آیین پایانی دومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی ۲۹ مرداد با حضور دکتر علی لاریجانی برگزار می شود.
اتمام دومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی

باران فیلم