ایران و برگزیت/ مجتهدزاده: بریتانیا پس از خروج از اتحادیه به وام گیرنده جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد

ایران و برگزیت/ مجتهدزاده: بریتانیا پس از خروج از اتحادیه به وام گیرنده جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد
سعید جعفری:  نتایج رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نه تنها شگفتی ناظران سیاسی را برانگیخت، که سرخوردگی و ناراحتی نخبگان و طبقه متوسط این کشور را هم با خود به همراه داشت. نتیجه ای که گفته می شود از غفلت رهبران سیاسی این کشور نشات گرفته شده است. برای درک و تحلیل چرایی این نتیجه و همچنین ابعاد و آثار این رای از پیروز مجتهدزاده خواستیم تا به کافه خبر بیاید و تحولات پسین این نتیجه را مورد بررسی قرار دهد. این استاد ژئوپولتیک اثرات رأی خروج مردم بریتانیا برای جزیره را مهم و سهمگین می داند. مشروح …

ایران و برگزیت/ مجتهدزاده: بریتانیا پس از خروج از اتحادیه به وام گیرنده جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد

سعید جعفری:  نتایج رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نه تنها شگفتی ناظران سیاسی را برانگیخت، که سرخوردگی و ناراحتی نخبگان و طبقه متوسط این کشور را هم با خود به همراه داشت. نتیجه ای که گفته می شود از غفلت رهبران سیاسی این کشور نشات گرفته شده است. برای درک و تحلیل چرایی این نتیجه و همچنین ابعاد و آثار این رای از پیروز مجتهدزاده خواستیم تا به کافه خبر بیاید و تحولات پسین این نتیجه را مورد بررسی قرار دهد. این استاد ژئوپولتیک اثرات رأی خروج مردم بریتانیا برای جزیره را مهم و سهمگین می داند. مشروح …
ایران و برگزیت/ مجتهدزاده: بریتانیا پس از خروج از اتحادیه به وام گیرنده جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد

سپهر نیوز

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال
روزنامه همدلی در یادداشتی به قلم علی تقوی دانش آموخته علوم سیاسی نوشت:در حالی که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که شانس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماندن این کشور بیشتر شده است، ولی بعید به نظر می رسد که نخبگان سیاسی اجازه ورود جریان فکری افکار عمومی

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال

روزنامه همدلی در یادداشتی به قلم علی تقوی دانش آموخته علوم سیاسی نوشت:در حالی که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که شانس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماندن این کشور بیشتر شده است، ولی بعید به نظر می رسد که نخبگان سیاسی اجازه ورود جریان فکری افکار عمومی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال

مرکز فیلم