رئیس دانشگاه مازندران مسئول تشکیل اتاق فکر توسعه و تعالی این استان شد

رئیس دانشگاه مازندران مسئول تشکیل اتاق فکر توسعه و تعالی این استان شد
مهندس محمد اسلامی استاندار مازندران در ابلاغی دکتر سیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران را به عنوان مسئول تشکیل اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران به نقل از استانداری مازندران، استاندار مازندران در این ابلاغ بر تشکیل اتاق فکر استان با بهره گیری از ظرفیت بزرگان و نخبگان مذهبی، علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، استانداران و نمایندگان ادوار، جوانان و بانوان نخبه استان، تشکل های بخش خصوصی، مسئولان دولتی و سایر ظرفیت ها و استعدادها تصریح و اظهار امیدواری کرد: این اتاق نسبت به شناسایی مسایل اصلی استان با ارایه راه حل هایی که بتواند بصورت درون زا، برون رفت استان از شرایط کنونی را محقّق نموده و در ادامه مطالعات همراه با آینده پژوهی، نقشه راه توسعه و تعالی استان را با هدف ارتقا تراز استان جهت نقش آفرینی در عرصه ملّی و بین المللی گردد را تدوین و ارایه نماید.»
اسلامی در این حکم، انجام این مأموریت با توجه به ضوابط آمایش و براساس استعداد و ظرفیت سرزمینی و استعداد و ظرفیت جمعیتی با رویکرد توسعه متواز …

رئیس دانشگاه مازندران مسئول تشکیل اتاق فکر توسعه و تعالی این استان شد

مهندس محمد اسلامی استاندار مازندران در ابلاغی دکتر سیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران را به عنوان مسئول تشکیل اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران به نقل از استانداری مازندران، استاندار مازندران در این ابلاغ بر تشکیل اتاق فکر استان با بهره گیری از ظرفیت بزرگان و نخبگان مذهبی، علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، استانداران و نمایندگان ادوار، جوانان و بانوان نخبه استان، تشکل های بخش خصوصی، مسئولان دولتی و سایر ظرفیت ها و استعدادها تصریح و اظهار امیدواری کرد: این اتاق نسبت به شناسایی مسایل اصلی استان با ارایه راه حل هایی که بتواند بصورت درون زا، برون رفت استان از شرایط کنونی را محقّق نموده و در ادامه مطالعات همراه با آینده پژوهی، نقشه راه توسعه و تعالی استان را با هدف ارتقا تراز استان جهت نقش آفرینی در عرصه ملّی و بین المللی گردد را تدوین و ارایه نماید.»
اسلامی در این حکم، انجام این مأموریت با توجه به ضوابط آمایش و براساس استعداد و ظرفیت سرزمینی و استعداد و ظرفیت جمعیتی با رویکرد توسعه متواز …
رئیس دانشگاه مازندران مسئول تشکیل اتاق فکر توسعه و تعالی این استان شد

برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران

برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران
شمال نیوز : این عضو برجسته اتاق فکر استان گفت :همچنین اعضا نقطه نظرات خود را پیرامون راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند…..
شمال نیوز : دومین نشست اتاق فکر خارجی استان مازندران با حضورربیع فلاح استاندار مازندران و معاونین وی و جمعی از نخبگان فکری و علمی استان مقیم مرکز و دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزارشد.
 گزارش شمال نیوز ، دکتر سخایی در گفتگوی کوتاهی با اعلام این خبر اظهار داشت : دراین جلسه ابتدا استاندار مازندران گزارشی …

برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران

شمال نیوز : این عضو برجسته اتاق فکر استان گفت :همچنین اعضا نقطه نظرات خود را پیرامون راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند…..
شمال نیوز : دومین نشست اتاق فکر خارجی استان مازندران با حضورربیع فلاح استاندار مازندران و معاونین وی و جمعی از نخبگان فکری و علمی استان مقیم مرکز و دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزارشد.
 گزارش شمال نیوز ، دکتر سخایی در گفتگوی کوتاهی با اعلام این خبر اظهار داشت : دراین جلسه ابتدا استاندار مازندران گزارشی …
برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران

موزیک سرا

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد
دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه مازندران، دومین نشست اتاق فکر خارجی مازندران با حضور سیدباقر سخایی مشاور استاندار، معاونان و جمعی از نخبگان فکری و علمی مازندران مقیم مرکز و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه ابتدا ربیع فلاح استاندار مازندران گزارشی از اقدامات و برنامه های مازندران ارائه کرد و اعضا نظرات خود را در زمینه راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند.
در این …

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه مازندران، دومین نشست اتاق فکر خارجی مازندران با حضور سیدباقر سخایی مشاور استاندار، معاونان و جمعی از نخبگان فکری و علمی مازندران مقیم مرکز و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه ابتدا ربیع فلاح استاندار مازندران گزارشی از اقدامات و برنامه های مازندران ارائه کرد و اعضا نظرات خود را در زمینه راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند.
در این …
دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد

مرکز فیلم