برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران

برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران
شمال نیوز : این عضو برجسته اتاق فکر استان گفت :همچنین اعضا نقطه نظرات خود را پیرامون راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند…..
شمال نیوز : دومین نشست اتاق فکر خارجی استان مازندران با حضورربیع فلاح استاندار مازندران و معاونین وی و جمعی از نخبگان فکری و علمی استان مقیم مرکز و دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزارشد.
 گزارش شمال نیوز ، دکتر سخایی در گفتگوی کوتاهی با اعلام این خبر اظهار داشت : دراین جلسه ابتدا استاندار مازندران گزارشی …

برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران

شمال نیوز : این عضو برجسته اتاق فکر استان گفت :همچنین اعضا نقطه نظرات خود را پیرامون راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند…..
شمال نیوز : دومین نشست اتاق فکر خارجی استان مازندران با حضورربیع فلاح استاندار مازندران و معاونین وی و جمعی از نخبگان فکری و علمی استان مقیم مرکز و دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزارشد.
 گزارش شمال نیوز ، دکتر سخایی در گفتگوی کوتاهی با اعلام این خبر اظهار داشت : دراین جلسه ابتدا استاندار مازندران گزارشی …
برگزاری دومین نشست اتاق فکر خارجی در استانداری مازندران

موزیک سرا

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد
دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه مازندران، دومین نشست اتاق فکر خارجی مازندران با حضور سیدباقر سخایی مشاور استاندار، معاونان و جمعی از نخبگان فکری و علمی مازندران مقیم مرکز و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه ابتدا ربیع فلاح استاندار مازندران گزارشی از اقدامات و برنامه های مازندران ارائه کرد و اعضا نظرات خود را در زمینه راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند.
در این …

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد

دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه مازندران، دومین نشست اتاق فکر خارجی مازندران با حضور سیدباقر سخایی مشاور استاندار، معاونان و جمعی از نخبگان فکری و علمی مازندران مقیم مرکز و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه ابتدا ربیع فلاح استاندار مازندران گزارشی از اقدامات و برنامه های مازندران ارائه کرد و اعضا نظرات خود را در زمینه راهکارهای توسعه استان و لزوم بهره گیری از طرفیت های خدادادی بیان کردند.
در این …
دومین نشست اتاق فکر مازندران برگزار شد

مرکز فیلم