اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود

اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد از تشکیل اتاق فکر فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد با حضور حدود ۴۰ نفر از نخبگان این استان خبر داد.

اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد از تشکیل اتاق فکر فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد با حضور حدود ۴۰ نفر از نخبگان این استان خبر داد.
اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود

خرید بک لینک