اتاق فکر حلقه واسط دانشگاه، جامعه و دستگاه های اجرایی

اتاق فکر حلقه واسط دانشگاه، جامعه و دستگاه های اجرایی

اتاق فکر استان ها در دولت تدبیر و امید برای بهره گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی برای رفع مشکل های جامعه و دستگاه های اجرایی و ارتباط هرچه بیشتر این بخش ها با یکدیگر تشکیل شده است.

دانلود فیلم

باران فیلم