اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود
مسؤول سازمان بسیج اقشار سپاه امام صادق(ع) بوشهر گفت: مجامع بسیج، مجمع های تصمیم ساز و آینده ساز هستند که با حضور نخبگان بسیجی در شهرستان های استان اتاق فکر قدرتمندی را در تحقق اهداف و آرمان های نظام شکل خواهند داد.

اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

مسؤول سازمان بسیج اقشار سپاه امام صادق(ع) بوشهر گفت: مجامع بسیج، مجمع های تصمیم ساز و آینده ساز هستند که با حضور نخبگان بسیجی در شهرستان های استان اتاق فکر قدرتمندی را در تحقق اهداف و آرمان های نظام شکل خواهند داد.
اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

اخبار کارگران

اتاق فکر شورای استان قم تشکیل می شود

اتاق فکر شورای استان قم تشکیل می شود
رئیس شورای اسلامی استان قم از تشکیل اتاق فکری در مجموعه شورای استان با حضور نخبگان برای حل مشکلات بخش ها و شهرهای تابعه خبر داد.

اتاق فکر شورای استان قم تشکیل می شود

رئیس شورای اسلامی استان قم از تشکیل اتاق فکری در مجموعه شورای استان با حضور نخبگان برای حل مشکلات بخش ها و شهرهای تابعه خبر داد.
اتاق فکر شورای استان قم تشکیل می شود

لایسنس نود 32 ورژن 9

اس ام اس جدید

اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود

اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد از تشکیل اتاق فکر فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد با حضور حدود ۴۰ نفر از نخبگان این استان خبر داد.

اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد از تشکیل اتاق فکر فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد با حضور حدود ۴۰ نفر از نخبگان این استان خبر داد.
اتاق فکر فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد تشکیل می شود

خرید بک لینک