تولید ابزارهای جدید بانکی با بهره گیری از نخبگان

تولید ابزارهای جدید بانکی با بهره گیری از نخبگان

دفتر مرکزی و اتاق معاملات کارگزاری بانک دی با حضور مدیرعامل بانک دی گشایش یافت. به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، احمد شفیع زاده ـ مدیرعامل بانک دی ـ در این مراسم با ابراز خشنودی از گسترش فعالیت کارگزاری بانک دی و تاثیر آن در بورس گفت: معتقدم یکی از دلایل موفقیت بازار سرمایه طی یک دهه گذشته و تبدیل شدن آن به یکی از بازارهای اصلی کشور رویکرد نخبه گرایی مدیران آن بوده است. وی افزود: نخبه گرایی در این بازار باعث افزایش تولید ابزارهای جدید مالی و توسعه ظرفیت های مغفولی بود که اقتصاد کشور به آنها نیاز …

world press news

بک لینک رنک 7