ائمه جمعه هم بیننده فیلم جدید ده نمکی شدند

ائمه جمعه هم بیننده فیلم جدید ده نمکی شدند
به گزارش وعده صادق ،فیلم سینمایی «رسوایی ۲» جدیدترین ساخته مسعود ده نمکی ویژه ائمه جمعه سراسر کشور اکران شد. در این اکران خصوصی که بیش از ۳۰۰ نفر از ائمه جمعه سراسر کشور حضور داشتند، برگه های نظرسنجی نیز توزیع شد که بر این اساس ۷۹ درصد ائمه جمعه رای «عالی»، ۱۸ درصد رای «متوسط» و ۳ درصد رای «ضعیف» به فیلم دادند.
پیش از نیز نخبگان، مسئولان کشور در نظرسنجی فیلم جدید ده نمکی شرکت کردند و بیش از ۷۰ درصد آن ها رای عالی به فیلم دادند.
با وجود تعداد سالن های کم و تبلیغات محدود تلویزیونی و بدون استفاده از …

ائمه جمعه هم بیننده فیلم جدید ده نمکی شدند

به گزارش وعده صادق ،فیلم سینمایی «رسوایی ۲» جدیدترین ساخته مسعود ده نمکی ویژه ائمه جمعه سراسر کشور اکران شد. در این اکران خصوصی که بیش از ۳۰۰ نفر از ائمه جمعه سراسر کشور حضور داشتند، برگه های نظرسنجی نیز توزیع شد که بر این اساس ۷۹ درصد ائمه جمعه رای «عالی»، ۱۸ درصد رای «متوسط» و ۳ درصد رای «ضعیف» به فیلم دادند.
پیش از نیز نخبگان، مسئولان کشور در نظرسنجی فیلم جدید ده نمکی شرکت کردند و بیش از ۷۰ درصد آن ها رای عالی به فیلم دادند.
با وجود تعداد سالن های کم و تبلیغات محدود تلویزیونی و بدون استفاده از …
ائمه جمعه هم بیننده فیلم جدید ده نمکی شدند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی