چالش های کابینه آینده از نگاه نماینده ادوار پیشین مجلس

چالش های کابینه آینده از نگاه نماینده ادوار پیشین مجلس
جواد آرین منش، بلاگر جدید گروه نخبگان خبرآنلاین در مطلب تازه خود به موضوع مشکلات کابینه آینده اشاره کرده است.

چالش های کابینه آینده از نگاه نماینده ادوار پیشین مجلس

جواد آرین منش، بلاگر جدید گروه نخبگان خبرآنلاین در مطلب تازه خود به موضوع مشکلات کابینه آینده اشاره کرده است.
چالش های کابینه آینده از نگاه نماینده ادوار پیشین مجلس

سند چشم انداز پیشنهادى معمارى آینده ایران رونمایى شد+ سند

سند چشم انداز پیشنهادى معمارى آینده ایران رونمایى شد+ سند
متولیان تولید سند چشم انداز پیشنهادی معماری ایران سند مذکور را در وب سایت بنیاد معماری انقلاب اسلامی adap.ir منتشر نموده و به مدت یک ماه برای نظرسنجی از نخبگان و صاحب نظران آن را در دسترس عموم قرار داده است.

سند چشم انداز پیشنهادى معمارى آینده ایران رونمایى شد+ سند

متولیان تولید سند چشم انداز پیشنهادی معماری ایران سند مذکور را در وب سایت بنیاد معماری انقلاب اسلامی adap.ir منتشر نموده و به مدت یک ماه برای نظرسنجی از نخبگان و صاحب نظران آن را در دسترس عموم قرار داده است.
سند چشم انداز پیشنهادى معمارى آینده ایران رونمایى شد+ سند

اتومبیل

دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد

دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد
سرویس خارجی: دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد مقاومت در مرحله آینده را ترسیم کرد و این راهبرد را در این جمله خلاصه کرد که «یک چشم به جنوب و چشم دیگر به حلب» داشته باشید.
سید حسن نصرالله در نشستی با نخبگان مبارز در دو جبهه جنوب لبنان و سوریه، بر تحکیم گفتمان ملی و اسلامی وحدت گرا و فراگیر تاکید کرد. وی بار دیگر بر آمادگی مقاومت برای مقابله با همه احتمالات و تحولاتی که ممکن است روی دهد، تاکید کرد. در تشریح تحولات سوریه بویژه برخی نقش های بین المللی و منطقه در آن (نقش های عربستان و قطر و آمریکا) نیز دبیرکل …

دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد

سرویس خارجی: دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد مقاومت در مرحله آینده را ترسیم کرد و این راهبرد را در این جمله خلاصه کرد که «یک چشم به جنوب و چشم دیگر به حلب» داشته باشید.
سید حسن نصرالله در نشستی با نخبگان مبارز در دو جبهه جنوب لبنان و سوریه، بر تحکیم گفتمان ملی و اسلامی وحدت گرا و فراگیر تاکید کرد. وی بار دیگر بر آمادگی مقاومت برای مقابله با همه احتمالات و تحولاتی که ممکن است روی دهد، تاکید کرد. در تشریح تحولات سوریه بویژه برخی نقش های بین المللی و منطقه در آن (نقش های عربستان و قطر و آمریکا) نیز دبیرکل …
دبیرکل حزب الله لبنان راهبرد آینده مقاومت را ترسیم کرد

میهن دانلود