آینده روشن دیپلماسی جوانان در فضای پسا برجام

آینده روشن دیپلماسی جوانان در فضای پسا برجام

محمود گودرزی
وزیر ورزش و جوانان
این روزها در اغلب محافل کشور، به واسطه تلاش و مجاهدت بزرگ تیم دیپلماسی در اثبات گفتمان صلح طلبانه ملت ایران و کسب دستاورد لغو تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان، بحث استفاده از ظرفیت ایجاد شده برای ایران پس از برجام بسیار گرم و پرطرفدار است. لیکن در این میان یکی از ظرفیت های راهبردی که اگر مهم تر از مباحث اقتصادی نباشد کمتر از آن نیست، موضوع دیپلماسی جوانان است که به واسطه اثرگذاری طولانی مدت آن نزد نخبگان و استراتژیست های دنیا و روزآمد کردن تصویر مخاطبان جهانی ایجاد …

فانتزی

شبکه خانگی