آیت الله وحید خراسانی: خدمت به ایثارگران و جانبازان موجب تقرب به درگاه الهی است

آیت الله وحید خراسانی: خدمت به ایثارگران و جانبازان موجب تقرب به درگاه الهی است
آیت الله وحید خراسانی: خدمت به ایثارگران و جانبازان موجب تقرب به درگاه الهی است
چهارشنبه , ۲۰ مرداد , ۱۳۹۵ قم

کی از مراجع تقلید گفت: خدمت به بازماندگان دوران دفاع مقدس و کسانی که در راه خدا جهاد کردند و به شهادت رسیدند و مجروح شدند، موجب تقرب به خداوند متعال است.
پایگاه خبری فجر۲۴ ،آیت الله حسین وحید خراسانی در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و تعدادی از نخبگان ایثارگر استان گفت: رسیدگی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از بهترین اعمال و افضل قربات است.
این مرجع تقلید تأکید …

آیت الله وحید خراسانی: خدمت به ایثارگران و جانبازان موجب تقرب به درگاه الهی است

آیت الله وحید خراسانی: خدمت به ایثارگران و جانبازان موجب تقرب به درگاه الهی است
چهارشنبه , ۲۰ مرداد , ۱۳۹۵ قم

کی از مراجع تقلید گفت: خدمت به بازماندگان دوران دفاع مقدس و کسانی که در راه خدا جهاد کردند و به شهادت رسیدند و مجروح شدند، موجب تقرب به خداوند متعال است.
پایگاه خبری فجر۲۴ ،آیت الله حسین وحید خراسانی در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و تعدادی از نخبگان ایثارگر استان گفت: رسیدگی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از بهترین اعمال و افضل قربات است.
این مرجع تقلید تأکید …
آیت الله وحید خراسانی: خدمت به ایثارگران و جانبازان موجب تقرب به درگاه الهی است

کتابخانه فرهنگ