آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود

آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود
نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت: بیان مشکلات کرمانشاه از زبان نخبگان استان فرصت برطرف کردن آنها را فراهم می کند.

آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت: بیان مشکلات کرمانشاه از زبان نخبگان استان فرصت برطرف کردن آنها را فراهم می کند.
آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود

car

آیت الله علما: کرمانشاه مهد علم و دیانت است/ آیت الله محمدی عراقی: کرمانشاه در بسیاری از رشته های دانشگاهی زبانزد است/ زنگنه: کرمانشاه یکی از قطب های پتروشیمی کشور می شود

آیت الله علما: کرمانشاه مهد علم و دیانت است/ آیت الله محمدی عراقی: کرمانشاه در بسیاری از رشته های دانشگاهی زبانزد است/ زنگنه: کرمانشاه یکی از قطب های پتروشیمی کشور می شود
در نشست رئیس جمهور با علما، ایثارگران و نخبگان کرمانشاهی؛ علمای کرمانشاه بر ضرورت تقویت جایگاه علمی کرمانشاه در حوزه و دانشگاه تاکید کردند.

آیت الله علما: کرمانشاه مهد علم و دیانت است/ آیت الله محمدی عراقی: کرمانشاه در بسیاری از رشته های دانشگاهی زبانزد است/ زنگنه: کرمانشاه یکی از قطب های پتروشیمی کشور می شود

در نشست رئیس جمهور با علما، ایثارگران و نخبگان کرمانشاهی؛ علمای کرمانشاه بر ضرورت تقویت جایگاه علمی کرمانشاه در حوزه و دانشگاه تاکید کردند.
آیت الله علما: کرمانشاه مهد علم و دیانت است/ آیت الله محمدی عراقی: کرمانشاه در بسیاری از رشته های دانشگاهی زبانزد است/ زنگنه: کرمانشاه یکی از قطب های پتروشیمی کشور می شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی