آیا مهارت آموزان، توانایی ایجاد شغل ندارند؟

آیا مهارت آموزان، توانایی ایجاد شغل ندارند؟
امکان ورود به بازار کار از طریق مهارت آموزی یکی از مهم ترین مسائل در کشور ما به شمار می رود اما رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مواجهه با این سوال، پاسخ غیر مرتبطی درباره تعریف دوره های آموزشی مختلف ارائه می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدامین سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در آیین رونمایی از طرح پژوهشی بهداشت ایمنی و حفاظت از محیط زیست و همایش مربیان، نخبگان مهارتی و مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای کشور در مرکز فناوری خودرو 9 دی واقع در پیکان شهر تهران شرکت کرده بود …

آیا مهارت آموزان، توانایی ایجاد شغل ندارند؟

امکان ورود به بازار کار از طریق مهارت آموزی یکی از مهم ترین مسائل در کشور ما به شمار می رود اما رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مواجهه با این سوال، پاسخ غیر مرتبطی درباره تعریف دوره های آموزشی مختلف ارائه می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدامین سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در آیین رونمایی از طرح پژوهشی بهداشت ایمنی و حفاظت از محیط زیست و همایش مربیان، نخبگان مهارتی و مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای کشور در مرکز فناوری خودرو 9 دی واقع در پیکان شهر تهران شرکت کرده بود …
آیا مهارت آموزان، توانایی ایجاد شغل ندارند؟

لوکس بلاگ