آیا مجلس نهم دغدغه اقتصاد داشت؟

آیا مجلس نهم دغدغه اقتصاد داشت؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکی از وزارتخانه هایی بود که زیاد مورد توجه مجلس نهم قرار گرفت. همچنان که در دو سال و نیم فعالیت وزارت اقتصاد دولت یازدهم، سه کارت زرد به وزیر اقتصاد داد و یک بار هم او را تا آستانه استیضاح پیش برد. اقداماتی که به زعم بسیاری از صاحب نظران بیش از آنکه به خاطر دغدغه های اقتصادی صورت بگیرد، رفتاری سیاسی بود.
به گزارش ایسنا، فضای تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی رنگ و بوی اقتصادی داشت. همچنانکه دیدیم بسیاری از فعالان اقتصادی، نخبگان سیاسی و …

دانلود ها پلاس