درخواست از آیات موحدی و امامی کاشانی برای خروج از لیست مورد حمایت بی بی سی

درخواست از آیات موحدی و امامی کاشانی برای خروج از لیست مورد حمایت بی بی سی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس ، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به آیات موحدی کرمانی و امامی کاشانی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری خواستند تا تا از لیست مورد حمایت بی بی سی حارج شوند.
در ابتدای این نامه آمده است: مجلس خبرگان به عنوان مرکز اجتماع نخبگان مصلح و مدبر ملت جهت حفظ رکن اولیه نظام مقدس جمهوری اسلامی که همانا ولایت فقیه می باشد، از جایگاه ویژه ای در ساختار حکومتی ایران اسلامی برخوردار است.
در ادامه تاکید شد: ورود افراد نالایق به این مجلس …

کرمان نیوز

مد روز