آموزش وپرورش و دانشگاه ها منشا تحول فرهنگی در جامعه هستند

آموزش وپرورش و دانشگاه ها منشا تحول فرهنگی در جامعه هستند

اکرمی معاون آموزش متوسطه استان در همایش تجلیل از نخبگان و رتبه های برتر کنکور سراسری ۹۴ در شبستر گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه ها منشا تحول فرهنگی در جامعه هستند. …

سپهر نیوز

نخبگان