تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان برتر فناور در مقطع کارشناسی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان برتر فناور در مقطع کارشناسی

بنیاد ملی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت های تخصصی دانش آموختگان برتر دوره کارشناسی که به فعالیت های فناورانه در شرکت های دانش بنیان اشتغال دارند، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی را در نظر گرفته است.

دانلود سریال و آهنگ

ترانه