آمار خروج نخبگان از کشور فاجعه بار است/ مسئولان توضیح دهند

آمار خروج نخبگان از کشور فاجعه بار است/ مسئولان توضیح دهند
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه باید برای آمار فاجعه بار خروج نخبگان از کشور چاره اندیشی کرد، گفت: نخبگان بیشتر از نیاز مالی مشتاق توجه و ارج نهادن جایگاه شان هستند.

آمار خروج نخبگان از کشور فاجعه بار است/ مسئولان توضیح دهند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه باید برای آمار فاجعه بار خروج نخبگان از کشور چاره اندیشی کرد، گفت: نخبگان بیشتر از نیاز مالی مشتاق توجه و ارج نهادن جایگاه شان هستند.
آمار خروج نخبگان از کشور فاجعه بار است/ مسئولان توضیح دهند

آپدیت نود 32 ورژن 8

اس ام اس جدید