بسیج آماده تلاش برای حل معضل اعتیاد در فلاورجان

بسیج آماده تلاش برای حل معضل اعتیاد در فلاورجان
جانشین فرماندهی سپاه فلاورجان با اشاره به اینکه یکی از وظایف مجمع بسیج شهرستان شناسایی وحل معضلات اجتماعی است افزود:اعتیاد معضل بزرگ اجتماعی این شهرستان است که برای شناسایی و حل آن با حضور نخبگان کارگرووه های تشکیل شده است.

بسیج آماده تلاش برای حل معضل اعتیاد در فلاورجان

جانشین فرماندهی سپاه فلاورجان با اشاره به اینکه یکی از وظایف مجمع بسیج شهرستان شناسایی وحل معضلات اجتماعی است افزود:اعتیاد معضل بزرگ اجتماعی این شهرستان است که برای شناسایی و حل آن با حضور نخبگان کارگرووه های تشکیل شده است.
بسیج آماده تلاش برای حل معضل اعتیاد در فلاورجان

لایسنس نود 32 ورژن 4

تکنولوژی جدید