اندیشمند یمنی: آل سعود دست پرورده شیطان بزرگ یعنی آمریکا است

اندیشمند یمنی: آل سعود دست پرورده شیطان بزرگ یعنی آمریکا است
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر جهاف در کمیسیون مفهوم شناسی فکری محبان اهل بیت(ع) و آرا اندیشمندان و علما در شکل گیری امت واحده اظهار کرد: امروز ده ها هزار مظلوم از جمله صدها کودک در یمن زیر آماج حملات آل سعود قرار دارند و کشته می شوند.
وی با بیان اینکه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی می خواهند یمن را از صفحه روزگار محو کنند، افزود: یمن امروز کشوری مظلوم و ستمدیده است که همه مسلمانان باید به دفاع از آنها برخیزند و غمشان را در دل داشته باشند.
این اندیشمند یمنی با بیان اینکه هواپیماهای دشمن در طول شبانه روز به بمباران مردم مظلوم یمن می پردازند گفت: در عین حال مردم این کشور در حمایت از مظلومان فلسطینی راهپیمایی می کنند و حتی اگر فرصتی در اختیارشان قرار بگیرد، مواضع شان را با تفنگ اعلام خواهند کرد.
وی ادامه داد: همه نخبگان دنیای اسلام باید مسئله یمن را نصب العین خود قرار بدهند و به این موضوع بپردازند.
جهاف با بیان اینکه علمای اسلامی باید سفرای مردم یمن و دادخواه آنها باشند خاطرنشان کرد: آمریکا شیطان بزرگ است و صهیونیست ها و آل سعود هم دست پرورده این شیطان بزرگ محسوب می …

اندیشمند یمنی: آل سعود دست پرورده شیطان بزرگ یعنی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر جهاف در کمیسیون مفهوم شناسی فکری محبان اهل بیت(ع) و آرا اندیشمندان و علما در شکل گیری امت واحده اظهار کرد: امروز ده ها هزار مظلوم از جمله صدها کودک در یمن زیر آماج حملات آل سعود قرار دارند و کشته می شوند.
وی با بیان اینکه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی می خواهند یمن را از صفحه روزگار محو کنند، افزود: یمن امروز کشوری مظلوم و ستمدیده است که همه مسلمانان باید به دفاع از آنها برخیزند و غمشان را در دل داشته باشند.
این اندیشمند یمنی با بیان اینکه هواپیماهای دشمن در طول شبانه روز به بمباران مردم مظلوم یمن می پردازند گفت: در عین حال مردم این کشور در حمایت از مظلومان فلسطینی راهپیمایی می کنند و حتی اگر فرصتی در اختیارشان قرار بگیرد، مواضع شان را با تفنگ اعلام خواهند کرد.
وی ادامه داد: همه نخبگان دنیای اسلام باید مسئله یمن را نصب العین خود قرار بدهند و به این موضوع بپردازند.
جهاف با بیان اینکه علمای اسلامی باید سفرای مردم یمن و دادخواه آنها باشند خاطرنشان کرد: آمریکا شیطان بزرگ است و صهیونیست ها و آل سعود هم دست پرورده این شیطان بزرگ محسوب می …
اندیشمند یمنی: آل سعود دست پرورده شیطان بزرگ یعنی آمریکا است