ضمن مهمان نوازی، مطالبه گری از آقای روحانی داریم/استقبالی با شکوه از روحانی می کنیم

ضمن مهمان نوازی، مطالبه گری از آقای روحانی داریم/استقبالی با شکوه از روحانی می کنیم
مهرداد باقری:علاوه بر اینکه رسم مهمان نوازی را به جا خواهیم آورد، حقوق مردم را نیز از دولت مطالبه گری می کنیم و در این زمینه لازم است همه ی گروهها و نخبگان همکاری و همفکری کنند تا بهترین استفاده را از این سفر ببریم.

ضمن مهمان نوازی، مطالبه گری از آقای روحانی داریم/استقبالی با شکوه از روحانی می کنیم

مهرداد باقری:علاوه بر اینکه رسم مهمان نوازی را به جا خواهیم آورد، حقوق مردم را نیز از دولت مطالبه گری می کنیم و در این زمینه لازم است همه ی گروهها و نخبگان همکاری و همفکری کنند تا بهترین استفاده را از این سفر ببریم.
ضمن مهمان نوازی، مطالبه گری از آقای روحانی داریم/استقبالی با شکوه از روحانی می کنیم

کتابخانه فرهنگ

کیهان: کجایی هستید آقای مدیر؟

کیهان: کجایی هستید آقای مدیر؟
1- هرکدام ما همان هستیم که در دل ماست. و همان جایی هستیم که دلمان هست. قلب گاه حرم خداوند است، گاه عشرتکده است و گاه طویله می شود. دل، زمامدار انسان است و مهم ترین سؤال در زندگی هر یک از ما و نخبگان و مدیران ما همین است که دلمان کجاست؟ یکی خانمان را در اضطراب واگذاشته و سر به خطر در سوریه سپرده اما دلش پیش خداست تا مردمش در منطقه ای جنگ زده و آشوب زده و بی ثبات، در نهایت ثبات و امنیت و آرامش سپری کنند؛ حال آنکه از افغانستان و پاکستان تا ارمنستان و ترکیه و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن، پر از …

کیهان: کجایی هستید آقای مدیر؟

1- هرکدام ما همان هستیم که در دل ماست. و همان جایی هستیم که دلمان هست. قلب گاه حرم خداوند است، گاه عشرتکده است و گاه طویله می شود. دل، زمامدار انسان است و مهم ترین سؤال در زندگی هر یک از ما و نخبگان و مدیران ما همین است که دلمان کجاست؟ یکی خانمان را در اضطراب واگذاشته و سر به خطر در سوریه سپرده اما دلش پیش خداست تا مردمش در منطقه ای جنگ زده و آشوب زده و بی ثبات، در نهایت ثبات و امنیت و آرامش سپری کنند؛ حال آنکه از افغانستان و پاکستان تا ارمنستان و ترکیه و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن، پر از …
کیهان: کجایی هستید آقای مدیر؟

دانلود آهنگ آذری