آقای موسوی لاری! از دولت، بد دفاع نکنید!

آقای موسوی لاری! از دولت، بد دفاع نکنید!
به گزارش ذاکرنیوز متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان ” از دولت، بد دفاع نکنید!” به شرح ذیل می باشد:
موضوع فیش های حقوقی جدی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که رئیس جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس گیری این مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل برکناری صاحبان حقوق های نجومی شدند.
روسای قوا هم در این مورد موضع گرفتند. نخبگان گلایه و نقد خود را مطرح کردند. متاسفانه هر روز یک فهرست از پرداخت های نجومی در دستگاه های دولتی، بانک ها و بنگاه های اقتصادی دولت بیرون می آید و نفرت …

آقای موسوی لاری! از دولت، بد دفاع نکنید!

به گزارش ذاکرنیوز متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان ” از دولت، بد دفاع نکنید!” به شرح ذیل می باشد:
موضوع فیش های حقوقی جدی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که رئیس جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس گیری این مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل برکناری صاحبان حقوق های نجومی شدند.
روسای قوا هم در این مورد موضع گرفتند. نخبگان گلایه و نقد خود را مطرح کردند. متاسفانه هر روز یک فهرست از پرداخت های نجومی در دستگاه های دولتی، بانک ها و بنگاه های اقتصادی دولت بیرون می آید و نفرت …
آقای موسوی لاری! از دولت، بد دفاع نکنید!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی