آغاز سفر دوره ای ظریف به جنوب و شرق آسیا

آغاز سفر دوره ای ظریف به جنوب و شرق آسیا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدجواد ظریف و هیات همراه در این سفر دوره ای به هند، چین و ژاپن سفر می کنند.
هدف اصلی از سفر وزیر خارجه به هند حضور در اجلاس «قلب آسیا» در ایالت پنجاب هند است اجلاسی که به منظور مشارکت در برنامه های پیشرفت و امنیت افغانستان از سال 2011 تاکنون همواره برگزار شده است.
برگزاری نشست مشترک تجار و بازرگانان هند و حضور در نشست نخبگان فرهنگی سیاسی هند از دیگر برنامه های سفر ظریف به هند است.
وزیر خارجه در گام دوم سفر به شرق اسیا به پکن میرود.
دیدار و مذاکرات سیاسی اقتصاد …

آغاز سفر دوره ای ظریف به جنوب و شرق آسیا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدجواد ظریف و هیات همراه در این سفر دوره ای به هند، چین و ژاپن سفر می کنند.
هدف اصلی از سفر وزیر خارجه به هند حضور در اجلاس «قلب آسیا» در ایالت پنجاب هند است اجلاسی که به منظور مشارکت در برنامه های پیشرفت و امنیت افغانستان از سال 2011 تاکنون همواره برگزار شده است.
برگزاری نشست مشترک تجار و بازرگانان هند و حضور در نشست نخبگان فرهنگی سیاسی هند از دیگر برنامه های سفر ظریف به هند است.
وزیر خارجه در گام دوم سفر به شرق اسیا به پکن میرود.
دیدار و مذاکرات سیاسی اقتصاد …
آغاز سفر دوره ای ظریف به جنوب و شرق آسیا