آغاز نام نویسی جشنواره اختراعات خلیج فارس

آغاز نام نویسی جشنواره اختراعات خلیج فارس
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: نام نویسی برای جشنواره منطقه ای رویش خلیج فارس ویژه مخترعان استانهای بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد از هفته جاری آغاز شده است.

آغاز نام نویسی جشنواره اختراعات خلیج فارس

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: نام نویسی برای جشنواره منطقه ای رویش خلیج فارس ویژه مخترعان استانهای بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد از هفته جاری آغاز شده است.
آغاز نام نویسی جشنواره اختراعات خلیج فارس

دانلود فیلم جدید