فاصله فعالان حوزه زنان با آسیب های اجتماعی این حوزه

فاصله فعالان حوزه زنان با آسیب های اجتماعی این حوزه
تمرکز فعالیت نخبگان و فعالان حوزه زنان بر حذف نابرابری ها، آنها را از درک صحیح آسیب های این حوزه دور کرده است. بیشتر فعالیت آنها در رابطه با حقوق زن در خانواده و حمایت های قانونی از زن در برابر شوهر و… درحالیست که مشکلات و آسیب های حوزه زنان هر روز مشکل تر و پیچیده تر می شود و آنان توجه بسیار کمی به این موضوعات دارند.

فاصله فعالان حوزه زنان با آسیب های اجتماعی این حوزه

تمرکز فعالیت نخبگان و فعالان حوزه زنان بر حذف نابرابری ها، آنها را از درک صحیح آسیب های این حوزه دور کرده است. بیشتر فعالیت آنها در رابطه با حقوق زن در خانواده و حمایت های قانونی از زن در برابر شوهر و… درحالیست که مشکلات و آسیب های حوزه زنان هر روز مشکل تر و پیچیده تر می شود و آنان توجه بسیار کمی به این موضوعات دارند.
فاصله فعالان حوزه زنان با آسیب های اجتماعی این حوزه

کاربست تاریخی نظریه نخبگان و آسیب شناسی نقش کارگزاران بر شکنندگی دولت های افغانستان

کاربست تاریخی نظریه نخبگان و آسیب شناسی نقش کارگزاران بر شکنندگی دولت های افغانستان
نوشتار پیش رو سعی دارد تا با رهیافت تاریخی و الهام از نظریه نخبگان پاره­تو، به این مسئله بپردازد که نخستین علت شکنندگی دولت­ در افغانستان طی سال­های 2016 – 1919 م. چه بوده است؟

کاربست تاریخی نظریه نخبگان و آسیب شناسی نقش کارگزاران بر شکنندگی دولت های افغانستان

نوشتار پیش رو سعی دارد تا با رهیافت تاریخی و الهام از نظریه نخبگان پاره­تو، به این مسئله بپردازد که نخستین علت شکنندگی دولت­ در افغانستان طی سال­های 2016 – 1919 م. چه بوده است؟
کاربست تاریخی نظریه نخبگان و آسیب شناسی نقش کارگزاران بر شکنندگی دولت های افغانستان

بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت کند

بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت کند
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به وجود آسیب های اجتماعی جدی در کشور گفت: بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت کند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، مهدی بهرامیان عصر امروز در نشست شورای بسیج حقوقدانان استان یزد با تشریح فعالیت های این سازمان گفت: یکی از مأموریت های بسیج حقوقدانان نظارت تخصصی بر عملکردها و یا فعالیت های در حین اجرا با هدف همکاری و همراهی است که جنس این نظارت با نظارت معمول متفاوت است.
وی افزود: امروزه وظیفه بسیج حقوقدانان فعالیت در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی است و همه استان ها باید در این زمینه فعال بوده و اولویت های خود را مشخص کرده و در راستای تأثیرگذاری در کاهش این آسیب ها فعالیت کنند.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان عنوان کرد: بسیج حقوقدانان نقش نخ تسبیحی را دارد که باید نخبگان و خوبان را جمع کند تا به تکالیفی که قرآن، اسلام و رهبری بر دوش آن ها گذاشته به نحو احسن عمل شود. باید با تشکیل هیئت های اندیشه ورز کمک کنیم تا با استفاده از کار کارشناسی و دقیق مشکلات را بررسی کرده و در جهت رفع آن ها اقدام کنیم.
بهرامیان تأکید کرد: دشمن در اندلس ب …

بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت کند

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به وجود آسیب های اجتماعی جدی در کشور گفت: بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت کند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، مهدی بهرامیان عصر امروز در نشست شورای بسیج حقوقدانان استان یزد با تشریح فعالیت های این سازمان گفت: یکی از مأموریت های بسیج حقوقدانان نظارت تخصصی بر عملکردها و یا فعالیت های در حین اجرا با هدف همکاری و همراهی است که جنس این نظارت با نظارت معمول متفاوت است.
وی افزود: امروزه وظیفه بسیج حقوقدانان فعالیت در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی است و همه استان ها باید در این زمینه فعال بوده و اولویت های خود را مشخص کرده و در راستای تأثیرگذاری در کاهش این آسیب ها فعالیت کنند.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان عنوان کرد: بسیج حقوقدانان نقش نخ تسبیحی را دارد که باید نخبگان و خوبان را جمع کند تا به تکالیفی که قرآن، اسلام و رهبری بر دوش آن ها گذاشته به نحو احسن عمل شود. باید با تشکیل هیئت های اندیشه ورز کمک کنیم تا با استفاده از کار کارشناسی و دقیق مشکلات را بررسی کرده و در جهت رفع آن ها اقدام کنیم.
بهرامیان تأکید کرد: دشمن در اندلس ب …
بسیج حقوقدانان باید در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت کند

بانک آسیب های اجتماعی ایجاد شود

بانک آسیب های اجتماعی ایجاد شود
یک آسیب شناس گفت: لازم است بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی برای کمک به نخبگان و پژوهشگران ایجاد و آمارهایی مانند آمار طلاق در آن قرار داده شود.
به گزارش ایسنا، مجید ابهری افزود: با پاک کردن صورت مسئله و از بین بردن معلول نمی توان با علت های آسیب های اجتماعی مانند طلاق مقابله کرد. در شرایطی که شبکه های اجتماعی در عرض چند دقیقه اخبار و اطلاعات را در سرتاسر جهان منتشر می کنند لازم است به گونه ای صحیح درباره آسیب های اجتماعی اطلاع رسانی کنیم.
این آسیب شناس با بیان اینکه معمولا آمارها مورد استفاده دو گروه …

بانک آسیب های اجتماعی ایجاد شود

یک آسیب شناس گفت: لازم است بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی برای کمک به نخبگان و پژوهشگران ایجاد و آمارهایی مانند آمار طلاق در آن قرار داده شود.
به گزارش ایسنا، مجید ابهری افزود: با پاک کردن صورت مسئله و از بین بردن معلول نمی توان با علت های آسیب های اجتماعی مانند طلاق مقابله کرد. در شرایطی که شبکه های اجتماعی در عرض چند دقیقه اخبار و اطلاعات را در سرتاسر جهان منتشر می کنند لازم است به گونه ای صحیح درباره آسیب های اجتماعی اطلاع رسانی کنیم.
این آسیب شناس با بیان اینکه معمولا آمارها مورد استفاده دو گروه …
بانک آسیب های اجتماعی ایجاد شود

تکنولوژی جدید