همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا

همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ این همایش با هدف هم اندیشی متخصصان و نخبگان نظامی و سیاسی در موضوع امنیت منطقه غرب آسیا، بررسی سطوح، ابعاد و پیامد های حضور قدرت های مداخله گر در غرب آسیا برگزار شده و تبیین جایگاه شایسته ایران در هندسه جهانی قدرت و امنیت منطقه غرب آسیا از دیگر اهداف این همایش علمی و تخصصی است.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح، سردار سرتیپ پاسدار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، دکتر عباس عراقچی و علاء الدین بروجردی مهمانان و سخنرانان اصلی این همایش هستند.
بیش از ۲۰۰ مقاله با عناوین و محور های مختلفی، چون آمریکا و امنیت منطقه غرب آسیا، اروپا و امنیت منطقه غرب آسیا، قدرت های آسیا و امنیت منطقه غرب آسیا، حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس و امنیت منطقه غرب آسیا و قدرت های نوظهور و امنیت منطقه غرب آسیا به دبیرخانه این همایش ارسال رسیده که از میان این مقالات چکیده ۱۶۵ مقاله در کتابی به نام چکیده مقالات همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا منتشر شده است.
۲۵ مقاله نیز امتیاز بالا کسب کرده و از میان آن ها ۵ مقاله برتر اعلام شده است.
در این …

همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ این همایش با هدف هم اندیشی متخصصان و نخبگان نظامی و سیاسی در موضوع امنیت منطقه غرب آسیا، بررسی سطوح، ابعاد و پیامد های حضور قدرت های مداخله گر در غرب آسیا برگزار شده و تبیین جایگاه شایسته ایران در هندسه جهانی قدرت و امنیت منطقه غرب آسیا از دیگر اهداف این همایش علمی و تخصصی است.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح، سردار سرتیپ پاسدار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، دکتر عباس عراقچی و علاء الدین بروجردی مهمانان و سخنرانان اصلی این همایش هستند.
بیش از ۲۰۰ مقاله با عناوین و محور های مختلفی، چون آمریکا و امنیت منطقه غرب آسیا، اروپا و امنیت منطقه غرب آسیا، قدرت های آسیا و امنیت منطقه غرب آسیا، حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس و امنیت منطقه غرب آسیا و قدرت های نوظهور و امنیت منطقه غرب آسیا به دبیرخانه این همایش ارسال رسیده که از میان این مقالات چکیده ۱۶۵ مقاله در کتابی به نام چکیده مقالات همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا منتشر شده است.
۲۵ مقاله نیز امتیاز بالا کسب کرده و از میان آن ها ۵ مقاله برتر اعلام شده است.
در این …
همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا