نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های آستانه اشرفیه در دانشگاه مهر آستان برگزار می شود

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های آستانه اشرفیه در دانشگاه مهر آستان برگزار می شود
فرماندار آستانه اشرفیه در نشست ستاد برنامه ریزی هفته پژوهش اعلام کرد : نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های آستانه اشرفیه در دانشگاه مهر آستان برگزار می شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، رحیم حیدری با اشاره به ظرفیت هایی دانشگاه مهر آستان که به عنوان دبیرخانه ستاد پژوهشی شهرستان انتخاب شده است گفت: اگر موضوع پژوهش و تحقیقات در کشور نبود با توجه به تحریم های ظالمانه استکباری علیه ایران ، نمی توانستیم کشور را به نقطه ای برسانیم که بازدارنده باشد
وی بابیان اینکه بنیاد نخبگان گیلان برای ایده های برتر ، فضایی را در سایتش ایجاد کرده است که آن را مطرح کند اظهار کرد : اگر امروز در دانش روز ، نانو و انرژی هسته ای حرفی برای گفتن در جامعه جهانی داریم به واسطه پژوهش محققین و دانشمندان ماست که به نقطه ای از تولید علم رسیدیم و حرفی برای گفتن در دنیاداریم و قدم های بزرگی را برداشته ایم
حیدری ، هوش ایرانی را زبانزد جامعه جهانی دانست و افزود : اگر پشتکار به دنبال هوش ایرانی باشد حاصلش تولید دانش های نو و پیشرفت علمی ایران در تمام عرصه های دانش روز دنیا است
نماینده عالی دولت در …

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های آستانه اشرفیه در دانشگاه مهر آستان برگزار می شود

فرماندار آستانه اشرفیه در نشست ستاد برنامه ریزی هفته پژوهش اعلام کرد : نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های آستانه اشرفیه در دانشگاه مهر آستان برگزار می شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، رحیم حیدری با اشاره به ظرفیت هایی دانشگاه مهر آستان که به عنوان دبیرخانه ستاد پژوهشی شهرستان انتخاب شده است گفت: اگر موضوع پژوهش و تحقیقات در کشور نبود با توجه به تحریم های ظالمانه استکباری علیه ایران ، نمی توانستیم کشور را به نقطه ای برسانیم که بازدارنده باشد
وی بابیان اینکه بنیاد نخبگان گیلان برای ایده های برتر ، فضایی را در سایتش ایجاد کرده است که آن را مطرح کند اظهار کرد : اگر امروز در دانش روز ، نانو و انرژی هسته ای حرفی برای گفتن در جامعه جهانی داریم به واسطه پژوهش محققین و دانشمندان ماست که به نقطه ای از تولید علم رسیدیم و حرفی برای گفتن در دنیاداریم و قدم های بزرگی را برداشته ایم
حیدری ، هوش ایرانی را زبانزد جامعه جهانی دانست و افزود : اگر پشتکار به دنبال هوش ایرانی باشد حاصلش تولید دانش های نو و پیشرفت علمی ایران در تمام عرصه های دانش روز دنیا است
نماینده عالی دولت در …
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های آستانه اشرفیه در دانشگاه مهر آستان برگزار می شود