افتتاح نخستین آزمایشگاه نانو فناوری دانش آموزی در تکاب +فیلم

افتتاح نخستین آزمایشگاه نانو فناوری دانش آموزی در تکاب +فیلم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برای نخستین بار در سطح کشور است که خیرین دانشگاهی در اقدامی خیرخواهانه آزمایشگاه نانو فناوری دانش آموزی را تجهیز و راه اندازی می کنند.

آزمایشگاه نانو فناوری پژوهش سرای امام صادق (ع) توسط دکتراحمدی خیر و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و حضور دکتر چهل امیرانی رئیس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان غربی راه اندازی شد.
در این آزمایشگاه، 5 دستگاه آموزشی نانو باساخت کاملا بومی و با اعتبار بیش از 200 میلیون ریال نصب و راه اندازی شد.
به گفته احمدی، این ست های نانوفناوری کاملا برپایه دانش بومی بوده و در دانشگاه ارومیه طراحی و ساخته شده است.
او افزود: قیمت تمام شده این دستگاهها در مقایسه باسایر دستگاههای موجود پایین تر و برای اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، تصریح کرد: باتوجه به مستعد بدون شهرستان تکاب تصمیم برآن شد تا کار تجهیز آزمایشگاه نانو فناوری از این شهرستان آغاز شود.
دستگاه رشد نانو ذرات کربنی، ست رشد نانوذرات، الکتروریسی، پلاسماجت پرینتینگ و دستگاه انفجار سیم از جمله دستگاهایی است که در این آزمایشگاه نصب شده …

افتتاح نخستین آزمایشگاه نانو فناوری دانش آموزی در تکاب +فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برای نخستین بار در سطح کشور است که خیرین دانشگاهی در اقدامی خیرخواهانه آزمایشگاه نانو فناوری دانش آموزی را تجهیز و راه اندازی می کنند.

آزمایشگاه نانو فناوری پژوهش سرای امام صادق (ع) توسط دکتراحمدی خیر و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و حضور دکتر چهل امیرانی رئیس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان غربی راه اندازی شد.
در این آزمایشگاه، 5 دستگاه آموزشی نانو باساخت کاملا بومی و با اعتبار بیش از 200 میلیون ریال نصب و راه اندازی شد.
به گفته احمدی، این ست های نانوفناوری کاملا برپایه دانش بومی بوده و در دانشگاه ارومیه طراحی و ساخته شده است.
او افزود: قیمت تمام شده این دستگاهها در مقایسه باسایر دستگاههای موجود پایین تر و برای اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، تصریح کرد: باتوجه به مستعد بدون شهرستان تکاب تصمیم برآن شد تا کار تجهیز آزمایشگاه نانو فناوری از این شهرستان آغاز شود.
دستگاه رشد نانو ذرات کربنی، ست رشد نانوذرات، الکتروریسی، پلاسماجت پرینتینگ و دستگاه انفجار سیم از جمله دستگاهایی است که در این آزمایشگاه نصب شده …
افتتاح نخستین آزمایشگاه نانو فناوری دانش آموزی در تکاب +فیلم