حکم رئیس دانشگاه آزاد برای قالیباف

حکم رئیس دانشگاه آزاد برای قالیباف
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در احکامی جداگانه دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

حکم رئیس دانشگاه آزاد برای قالیباف

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در احکامی جداگانه دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.
حکم رئیس دانشگاه آزاد برای قالیباف

نخستین دوره مسابقه ملی سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به پایان رسید

نخستین دوره مسابقه ملی سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به پایان رسید

نخستین دوره مسابقه ملی سازه های ماکارونی واحد شیروان با حضور دکتر کریم زارع رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، عزیزی نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و چندتن از مدیران کل و مسئولان استانی و شهرستانی به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم اختتامییه نخستین دوره مسابقه ملی سازه های ماکارونی واحد شیروان، خدمت به قشر جوان به ویژه جوانان پژوهشگر را لذتبخش ترین نوع خدمتگزاری و فعالیت …

کانون نماز